Partnerem relacji jest firma AstraZeneca

Budowanie odporności firm i zwiększanie ich konkurencyjności poprzez innowacje, nowe technologie i niestandardowe rozwiązania. Inicjatywy i propozycje mające poprawić systemowo konkretne obszary gospodarki. Wokół tych zagadnień ogniskowały się prezentacje, debaty i spotkania ekspertów z całego świata w trakcie tegorocznej konferencji Impact’22, która odbywała się w Poznaniu.

Wyzwania dla systemu

Bardzo wiele miejsca organizatorzy przeznaczyli na kwestie związane z szeroko pojętym obszarem zdrowia. Specjaliści i przedstawiciele biznesu wskazywali na słabości, ale też mocne strony i możliwości rozwoju nowoczesnej ochrony zdrowia w naszym kraju. O wyzwaniach, ale przede wszystkim o szansach rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce mówił Hans Sijbesma, wiceprezes regionalny na Europę Środkową i Wschodnią oraz kraje bałtyckie w AstraZeneca. Upatruje on możliwości wzmocnienia systemu poprzez innowacje, a także partnerstwo publiczno-prywatne (PPP).

Wśród wyzwań dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce Hans Sijbesma wymienił wydatki na ten sektor, które ciągle są poniżej europejskiej średniej, dość długi czas oczekiwania pacjentów na dostęp do innowacyjnych leków, a także braki kadrowe dotykające zarówno opieki lekarskiej, jak i pielęgniarskiej.

Ale jednoczenie menedżer widzi w tych wyzwaniach szanse. – Wśród tych szans są z pewnością zwiększanie wydatków na ochronę zdrowia, które umożliwia wzrost PKB, poprawa i przyspieszenie dostępu pacjentów do innowacyjnych leków, rozwój rozwiązań cyfrowej opieki zdrowotnej, który zresztą bardzo przyspieszył w trakcie pandemii, a także współpraca między sektorem publicznym i prywatnym poprzez korzystanie z rozwiązań PPP dla stworzenia zrównoważonego i elastycznego ekosystemu – wskazał przedstawiciel AstraZeneca.

Mówiąc o możliwościach, jakie daje cyfryzacja, menedżer zwrócił uwagę na bardziej efektywne korzystanie z danych, które gromadzone są np. w szpitalach, a także instytucjach takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia wraz z portalem e-zdrowie czy w istniejących rejestrach, a których potencjał nie jest dziś w pełni wykorzystywany.

– Dane te wraz z informacjami z badań, w które inwestuje przemysł farmaceutyczny, dowodami ze świata rzeczywistego (RWE, Real World Evidence) oraz danymi z urządzeń i aplikacji oznaczają korzyści zarówno dla pacjentów, jak i całego systemu. Pytanie, jak połączyć te dane, jak uzyskać do nich dostęp oraz umożliwić sztucznej inteligencji ich analizę, co prowadziłoby do pozyskania nowych informacji, a finalnie do nowych rozwiązań – stwierdził Hans Sijbesma. – Aby osiągnąć ten cel, potrzeba wizji, a także partnerstwa publiczno-prywatnego w nowej formule zarządzania.

Mówił także o tym, jak jego firma może pomóc w tworzeniu tych nowych rozwiązań. Przypomniał, że AstraZeneca w ciągu niespełna roku od wystąpienia pandemii opracowała szczepionkę na Covid-19. Dziś jest drugim co do wielkości producentem takiej szczepionki na świecie; dotąd dostarczyła już ok. 3 mld dawek, które trafiły do ponad 280 krajów. – Ale AstraZeneca to nie tylko szczepionki. Firma ma szerokie rozeznanie w wielu obszarach terapeutycznych, takich jak onkologia, choroby sercowo-naczyniowe, nefrologia, choroby metaboliczne, jak choćby cukrzyca czy choroby układu oddechowego. A niedawno rozszerzyliśmy nasze działania o choroby rzadkie. Pracujemy obecnie nad ogromną liczbą badań klinicznych, aby przekonać się, jak możemy w przyszłości znajdować lekarstwa na szereg tych chorób – wymieniał Hans Sijbesma.

Wizja przyszłości

Przypomniał także liczby obrazujące działania AstraZeneca na polskim rynku. To m.in. 385 mln zł zainwestowanych w 2021 r. w badania i rozwój; wzrost wydatków na R&D wobec roku 2020 wyniósł 33 proc. Firma zatrudnia w Polsce 2700 osób, a w latach 2011–2020 przeprowadziła u nas 224 badania kliniczne.

Hans Sijbesma podkreślił, że przyszłością medycyny są innowacje. Przedstawił także wizję firmy dla Europy Środkowo-Wschodniej: jest to udział w tworzeniu bardziej odpornej i zrównoważonej opieki zdrowotnej wysokiej jakości poprzez innowacyjne rozwiązania, udoskonalone metody gromadzenia i przetwarzania danych oraz nowe PPP, tak aby maksymalizować korzyści dla pacjentów i społeczeństwa.

– AstraZeneca, a także jak sądzę wiele innych spółek farmaceutycznych starają się być aktywnym uczestnikiem budowy bardziej innowacyjnej i bardziej zrównoważonej opieki zdrowotnej przyszłości. Staramy się działać w ten sposób także w Polsce – podsumował swoje wystąpienie wiceprezes regionalny na Europę Środkową i Wschodnią oraz kraje bałtyckie w AstraZeneca.

Tematyka zdrowotna była także przedmiotem debaty „Biotechnology as an opportunity for development – what do Polish companies need to take advantage of it?” (Biotechnologia jako szansa rozwoju – czego potrzebują polskie firmy, by z niej skorzystać?). Eksperci zastanawiali się, gdzie Polska powinna szukać swoich szans.

Uczestnicy debaty poświęconej biotechno - logiom zastanawiali się, jak budować przewagi konkurencyjn

Uczestnicy debaty poświęconej biotechno - logiom zastanawiali się, jak budować przewagi konkurencyjne Polski w tym obszarze

Impact'22

Alina Pszczółkowska, wiceprezes AstraZeneca Polska, wskazała, że w rozwoju biotechnologii Polskę od innych krajów europejskich dzieli spory dystans. – Statystyki mówią, że mamy 227 podmiotów publicznych i prywatnych działających w tym obszarze. To niewiele i ta liczba pozostaje stabilna. Na czym więc możemy budować naszą przewagą konkurencyjną? Na przykład na podnoszeniu atrakcyjności kraju, a więc tworzeniu warunków do komercjalizacji badań naukowych. A mamy w tym zakresie potencjał. Codziennie nad badaniami we wczesnych stadiach pracuje ponad 1,5 tys. naukowców. Potrzebne jest stworzenie warunków do przyciągania inwestycji w biotechnologię. Gdyż na dziś na tle innych krajów projekty typu venture capital są u nas niemal nieobecne – diagnozowała sytuację Alina Pszczółkowska.

Z taką oceną zgodził się Piotr Byrski ze startupu Molecule One. Przyznał, że choć inwestycje typu venture capital w ostatnich latach systematycznie rosną, to jednak nie dotyczy to sektora biotechnologii. Mówił także o wyzwaniach stojących przed młodymi firmami z ambitnymi planami rozwoju. Dwa główne to dostęp do kapitału i do klientów. – Próbujemy na nie odpowiedzieć, pracując z naszymi partnerami z Europy Zachodniej i USA. Innowacje w biotechnologii nie mają szans powstać, jeśli działasz w pojedynkę. Dlatego aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebny jest dojrzały ekosystem oraz właściwe ramy prawne – stwierdził Piotr Byrski.

Mirosław Kwaśniewski, założyciel i prezes IMAGENE.ME, dodał, że w rozwoju biotechnologii bardzo wiele zależy też od edukacji środowiska biomedycznego, w tym lekarzy i klinicystów, ale także decydentów. – Na zachodnich rynkach pojawia się wiele nowych rozwiązań, ale ich wdrażanie w polskich warunkach jest bardzo ograniczone. Związane jest to z niewielką wiedzą o tych rozwiązaniach. Kluczowa dla podnoszenia atrakcyjności Polski jest też większa otwartość na współpracę z klinikami, jak na współdziałanie sektora publicznego i prywatnego – uważa Mirosław Kwaśniewski.

Poszukując atutów, które Polska może wykorzystać dla podnoszenia swojej atrakcyjności inwestycyjnej w obszarze biotechnologii, ale też budowy kompetencji w tym obszarze, Alina Pszczółkowska zwróciła uwagę na potencjał ludzki i upewnianie się, że stale podnosimy jego kompetencje. – Ale to nie wystarczy. Warto postawić na strategię, w której inwestujemy w mniejsze projekty i budować przewagę konkurencyjną na wiedzy bardzo specjalistycznej. Mogą to być projekty związane np. z danymi i ich przetwarzaniem. Wiemy bowiem, że sztuczna inteligencja i analiza retrospektywna bardzo przyspieszają wczesne etapy badań. Naszą pozycję możemy więc budować na poszukiwaniu unikatowych kompetencji – mówiła przedstawicielka AstraZeneca Polska.

Akcentowała przy tym konieczność stworzenia spójnego ekosystemu skupionego wokół wspólnego poszukiwania innowacji. – Rolą dużych firm farmaceutycznych jest praca nad wczesnymi etapami rozwoju pomysłów, działanie ze start-upami, oferowanie im mentoringu i dostępu do wiedzy, która pozwoli na osiągnięcie sukcesu. Potrzebne jest też zrozumienie wymagań niezbędnych do komercjalizacji produktu – powiedziała Alina Pszczółkowska.

Cel: maksymalizacja wykorzystania zasobów

Z kolei o roli nowatorskich rozwiązań w procesie podnoszenia efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce dyskutowali uczestnicy panelu „Czy nowoczesne technologie pozwolą na spłatę długu pandemicznego?”. Mowa była o takich narzędziach, jak nowoczesne terapie lekowe, nowoczesny sprzęt dla szpitali czy dalsza cyfryzacja usług na poziomie podstawowej opieki medycznej.

O roli innowacji w podnoszeniu efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce mówili eksperci podczas

O roli innowacji w podnoszeniu efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce mówili eksperci podczas panelu „Czy nowoczesne technologie pozwolą na spłatę długu pandemicznego?”

Impact'22

Wiktor Janicki, prezes AstraZeneca Polska, zwrócił uwagę, że najlepiej byłoby rozwijać wszystkie te obszary równocześnie, jednak przeszkodą są ograniczone środki. – Dlatego zwróciłbym uwagę na wykorzystanie tego, co już dziś mamy, czyli maksymalizację wykorzystania technologii lekowych oraz maksymalizację wykorzystania już dostępnego sprzętu. A także wykorzystanie potencjału, który budowaliśmy przez ostatnich kilka lat w obszarze digitalizacji – powiedział Wiktor Janicki.

– Szczególnie w tym trzecim aspekcie kluczowe jest to, abyśmy w pełni skorzystali z danych już dziś dostępnych w naszym systemie ochrony zdrowia, a także takich rozwiązań, jak choćby e-recepta. Z jednej strony zbiera ona ogrom wiedzy o zdrowiu Polaków, o tym, na co chorują i jak są leczeni, a z drugiej – daje wiele możliwości lepszego wsparcia lekarzy w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Ale nie wszystkie możliwości są wykorzystywane. Wiemy, że są inicjatywy np. Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące tego, jak dzięki analizie danych unikać nieoptymalnych schematów leczenia. Wykorzystajmy więc najpierw to, co mamy, zanim podejmiemy kolejne duże inwestycje – radził prezes AstraZeneca Polska.

Partnerem relacji jest firma AstraZeneca