W nawiązaniu do sporu między Izraelem a Polską o kształt nowelizacji ustawy o IPN przyjętej przez polski Sejm Azari mówi, że "każdy, kto ma nawet elementarną wiedzę na ten temat, wie, że w Auschwitz więziono i mordowano też Polaków". - Co do tego nie ma sporu - dodaje.

Jednocześnie Azari stwierdza, że choć - "być może nie był taki cel tej ustawy", to jednak "ona umożliwia karanie każdego świadka za jego wspomnienia".

- Relacje między Polską a Izraelem, zarówno wcześniej jak i z tym rządem są naprawdę bardzo dobre, co przeczy takiemu stawianiu sprawy. Być może polska polityka historyczna nie podoba się niektórym ludziom w Izraelu, ale na pewno nie taka była intencja naszego rządu - podkreśliła Azari.

Cały wywiad będzie można przeczytać w środowym wydaniu "Rzeczpospolitej".