"Nie ma najmniejszej wątpliwości, iż Polska była ofiarą brutalnej okupacji nazistowskiej, jednak nowelizacja ustawy o IPN wykracza daleko poza problem ochrony wizerunku naszego kraju tworząc tematy tabu i zagrażając jakości prowadzenia badań historycznych w wielu placówkach i katedrach naukowych" - piszą historycy w liście do prezydenta.

Zauważają, że przepisy zawarte w ustawie powodują obawy, że penalizacji poddane zostaną opinie wyrażone podczas dyskusji "nad ludzkimi zachowaniami, reakcjami oraz postawami w okresie wojny", a szczególnie nad postawami Polaków wobec Żydów.

"Penalizacji co prawda nie podlegają badania naukowe i twórczość artystyczna, ale sens prowadzenia badań historycznych polega właśnie na przedstawianiu ich wyników opinii publicznej" - piszą autorzy listu.

Podkreślają, że oczywiste jest, iż Polska była ofiarą nazistowskiej okupacji, ale ustawa tworzy tematy tabu, zagrażające wizerunkowi Polski i jakości prac naukowych.

"Stoimy na stanowisku, że należy ponownie przedyskutować treść ustawy. Prosimy Pana Prezydenta o stworzenie takiej możliwości poprzez jej zawetowanie" - kończą autorzy listu.

Pełna treść listu