Instytut Pileckiego w przyszłym tygodniu zaprezentuje tzw. listę Ładosia czyli naukowo opracowany, imienny spis 3262 posiadaczy paszportów latynoamerykańskich wystawionych osobom pochodzenia żydowskiego w czasie wojny przez Poselstwo RP w Szwajcarii we współpracy z organizacjami żydowskimi.

„Lista Ładosia" opracowana została w Instytucie Pileckiego pod redakcją naukową Jakuba Kumocha.

Jednocześnie Instytut Pamięci Narodowej opublikował indeks Polaków, którzy podczas okupacji niemieckiej byli represjonowani za pomoc Żydom. Efektem prac są 333 noty dotyczące 654 polskich obywateli. Pomagający Żydom Polacy byli najczęściej rozstrzeliwani lub wysyłani do obozów koncentracyjnych.

Z materiału przygotowanego przez IPN wynika, że 341 osób za pomoc Żydom straciło życie, w tym 258 zostało przez Niemców rozstrzelanych, także w egzekucjach zbiorowych, a wśród zamordowanych były też dzieci.

Praca IPN „Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej" ma naukowy i będzie kontynuowana. Z dotychczasowych szacunków wynikało, że z rąk Niemców za pomoc Żydom zginęło ok. tysiąca Polaków.