Dotychczas było wiadomo, że w trakcie marszu organizowanego 11 listopada 2017 r. przez środowiska narodowe w Warszawie eksponowane były m.in. transparenty i flagi środowisk skrajnie prawicowych np. z celtyckim krzyżem i rasistowskimi napisami. Ich obecność w trakcie marszu udokumentował m.in. nasz dziennikarz Jacek Nizinkiewicz. Teraz okazuje się, że w trakcie tej demonstracji policjanci zatrzymali w pobliżu ul. Smolnej osoby niosące flagę ze swastyką.

W odpowiedzi na interpelację poselską grupy posłów z PO wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński napisał : „W dniu 11 listopada 2017 roku w ramach zabezpieczenia przebiegu Marszu Niepodległości w Warszawie przy ul. Smolnej policjanci dokonali zatrzymania, znajdujących się w grupie kontrmanifestantów, dwóch mężczyzn niosących transparent z symboliką przedstawiającą swastykę (...). Wspomniane osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków (...) w obecności pełnomocnika i bezpośrednio po zakończeniu tej czynności zwolnione. Przedmiotowy transparent został zabezpieczony przez Policję. W dniu 13 listopada 2017 roku materiały sprawy przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ z wnioskiem o decyzję w zakresie dalszego postępowania. W dniu 16 listopada 2017 roku wskazana Prokuratura przesłała akta do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z wnioskiem o wszczęcie śledztwa i zajęcie stanowiska w zakresie dalszego toku postępowania, zgodnie z decyzją Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2014 roku w zakresie tzw. przestępstw z nienawiści. W dniu 6 grudnia 2017 roku zostało wszczęte dochodzenie w sprawie propagowania faszystowskiego ustroju państwa poprzez prezentowanie transparentu zawierającego symbol swastyki (...)".

Z informacji przekazanej przez Zielińskiego posłom wynika, że podczas Marszu „użyto" pięć takich transparentów oraz „niewielką ilość transparentów z symbolem krzyża celtyckiego i falangi". Wiceminister dodaje, że był to marginesem „w stosunku do transparentów zawierających hasła o treści bezsprzecznie patriotycznej".

Dodał, że po zakończeniu zabezpieczenia tej demonstracji „w Komendzie Stołecznej Policji (KSP) podjęto czynności zmierzające do zabezpieczenia materiałów filmowych oraz wszelkich informacji zawierających treści z transparentów oraz zachowań uczestników marszu mogących wyczerpywać znamiona przestępstw". 20 listopada 2017 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wszczęła śledztwo w sprawie publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa i publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych, etnicznych i wyznaniowych przez uczestników Marszu Niepodległości w Warszawie w dniu 11 listopada 2017 roku. (...) Obecnie śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zieliński nie informuje o efektach tych działań.

Wiceminister dodał, że w tego dnia do śródmiejskiej komendy policji doprowadzono 43 osoby, głównie uczestników kontrmanifestacji.