Kilkudziesięciu laureatów 9. edycji konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy..." rusza na sześciodniowy objazd miejsc związanych z historią Polski, znajdujących się na Litwie i Łotwie. Odwiedzą m.in. Kopciowo na Litwie, gdzie znajduje się grób Emilii Plater, wileński cmentarz Na Rossie, gdzie jest pochowane serce Józefa Piłsudskiego, Zułowo – miejsce urodzin przyszłego marszałka, a także Salaspils – miejsce bitwy pod Kircholmem na Łotwie.

Udział w takim wyjeździe to nagroda dla laureatów konkursu (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych), który był poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej. Każdy uczeń musiał przygotować stronę do albumu zawierającą wybrane przez niego informacje o postaci, która została zamordowana przez Sowietów.

Należało także opracować własną koncepcję strony oraz pozyskać materiały do niej. Niektórym uczniom udało się dotrzeć do nieznanych pamiątek rodzinnych tych, którzy zginęli w 1940 r. Do Instytutu Pamięci Narodowej wpłynęło 260 prac konkursowych, nagrodą główną uhonorowano autorów 40 najlepszych prac.

Organizatorami konkursu i wyjazdu na Litwę i Łotwę są IPN, Fundacja PKO Banku Polskiego oraz Muzeum Katyńskie.