Grecki parlament przyjął rezolucję, w której domaga się wypłacenia Grecji reparacji przez Niemcy za zniszczenia dokonane w Grecji przez niemieckie wojska w czasie I i II wojny światowej.

Największa grupa respondentów (49 proc.) uważa, że należy wystąpić do Niemiec o wypłatę odszkodowania za straty wyrządzone Polsce podczas drugiej wojny światowej. Co czwarty ankietowany (25 proc.) nie zgadza się z tym pomysłem, a podobny odsetek nie ma zdania w tej kwestii.

- Częściej za wystąpieniem o odszkodowanie są mężczyźni (52 proc.), osoby o wykształceniu średnim (51 proc.), dochodzie netto poniżej 1000 zł (58 proc.) oraz mieszkańcy wsi (51 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Polska chce od Niemiec 800 mld euro" – pisze „Bild”. Niemiecki tabloid powołuje się na wypowiedź sprzed kilku dni posła PiS Janusza Szewczaka.

Prof. Antoni Dudek, politolog i historyk, zwracał uwagę, że temat reparacji od Niemiec cieszy się większym poparciem niż to, na jakie może liczyć w sondażach Zjednoczona Prawica.