Nowa granica obozu zagłady Treblinka II została ustalone dzięki badaniom prowadzonym przez zespół naukowców z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Badacze przeprowadzili analizę zdjęć lotniczych (m.in. z 1944 i 1958 r.) oraz map, wykonali kwerendę w archiwach i zebrali nowe dokumenty. Pod koniec 2018 r. przeprowadzili nieinwazyjne badania terenowe. Mieli też dostęp do ustaleń śledztwa prokuratora IPN.

Naukowcy stwierdzili, że granice dzisiejszego miejsca pamięci dawnego niemieckiego obozu zagłady Treblinka II nie pokrywają się z rzeczywistymi granicami obozu. Nie obejmuje miejsca, gdzie znajdowały się baraki obozowych strażników.

Z ich wyliczeń wynika, że powierzchnia obozu liczona w oparciu o granicę zewnętrzną wynosi 15,85 hektara.

Wyniki prac, które trwały kilka lat i zostały zakończone w poprzednim roku dr inż. Sebastian Różycki (z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej), dr Edward Kopówka (dyrektor Muzeum w Treblince) oraz Natalia Zalewska właśnie opublikowali w pracy pt. „Obóz zagłady Treblinka II. Topografia zbrodni".

Naukowcy ustalili też sieć dróg wewnętrzne – w tym tzw. der Schlauch, czyli ścieżkę którą Żydzi musieli pokonać w drodze do komór gazowych. Określili także lokalizację obiektów obozowych np. lazaretu, komór gazowych, baraków mieszkalnych strażników, magazynu ubrań, a także gospodarstwa Ukraińców, którzy pilnowali terenu po likwidacji obozu.

Zespół pod kierownictwem dr inż. Różyckiego ustalił także pierwotną lokalizację bocznicy kolejowej, na której wagony z Żydami czekały na wjazd do obozu.

Z badań przeprowadzonych w 1994 r. wynika, że w Treblince II - niemieckim nazistowskim obozie śmierć, zostało zamordowanych ponad 900 tys. Żydów, w tym przywiezionych z warszawskiego getta.

Więcej na ten temat w poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".