Prace poszukiwawcze prowadzone są na lewobrzeżnej skarpie Soły, na odcinku ograniczonym ulicami Kamieniec i Legionów w Oświęcimiu. Odbywają się pod nadzorem prokuratora IPN.

Stało się tak, bowiem latem natrafiono w korycie rzeki na ludzkie szczątki. Woda wymyła kilkadziesiąt fragmentów kości, kolejne znaleziono zagrzebane w ziemi. Jak podaje IPN, „na podstawie ekspertyzy biegłych można przypuszczać, że są to szczątki niemieckich jeńców wojennych, pogrzebanych tu w 1946 r. oraz więźniów obozu pracy przymusowej”.

W 1945 r. na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz urządzono nadzorowany przez NKWD obóz dla niemieckich jeńców wojennych oraz kontrolowany przez UB obóz pracy przymusowej, będący filią obozu w Jaworznie. W kolejnych latach były one nadzorowane przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.

Pierwszy powstał na terenie macierzystego obozu Auschwitz na wiosnę 1945 r. i nazwany był łagrem 22, przebywali w nim jeńcy niemieccy. Drugi – nazywany łagrem 78 – funkcjonował w dawnym niemieckim obozie Auschwitz II-Birkenau, więziono w nim osoby cywilne z Górnego Śląska i Podbeskidzia. Były to obozy przejściowe przed wysłaniem uwięzionych do łagrów w głąb ZSRR.

Historycy oceniają, że w obu obozach mogło przebywać co najmniej 25 tys. osób. Część więźniów zmarła na skutek odniesionych na wojnie ran, chorób i niedożywienia. Nad Sołą grzebano ich zwłoki.

W latach 50. XX w. teren ten zajęły miejskie wodociągi na strefę ochronną, były to tereny zalewowe.

Czynności prowadzone są w ramach śledztwa, które prokurator IPN prowadzi od 12 sierpnia 2020 r. Nawiązał on współpracę z Fundacją Pamięć, która na mocy umowy Polski i RFN zajmuje się poszukiwaniem grobów żołnierzy i ludności niemieckiej, tej instytucji zostaną przekazane szczątki Niemców.