W pierwszym etapie inwestycja obejmie teren działki „25/2 obr. 062 Gdańsk", decyzji wojewody nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku będzie uprawnione do realizacji kolejnych prac przygotowawczych i inwestycyjnych na terenie pola bitwy na Westerplatte.

Teren tej działki znajduje się na obszarze Pomnika Historii „Pole bitwy na Westerplatte". Znajdują się tam relikty budynku zawiadowcy stacji, magazynów nr 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, budynku willi oficerskiej, wartowni nr 5, kasyna podoficerskiego, starych koszar i budynku administracyjnego, a także wieża i schron BAS, placówka „Fort", cmentarz obrońców Westerplatte, fundament betonowy pod czołg, wystawy plenerowe, pomnik z napisem „Westerplatte".

Dyrekcja Muzeum II Wojny światowej w wydanym komunikacie podkreśla, że niezbędne jest „udokumentowanie metodami archeologicznymi stanu zachowania Placówki „Fort", całości reliktów willi oficerskiej, wartowni nr 5 czy magazynów amunicyjnych" do opracowania koncepcji ich trwałego zabezpieczenia i „wyeksponowania w ramach rewaloryzacji pola bitwy na Westerplatte". Historycy wskazują, że w okolicy placówki „Fort" we wrześniu 1939 r. został pochowany jeden z poległych obrońców Westerplatte – legionista Mieczysław Krzak. „Odnalezienie zapomnianej mogiły polskiego żołnierza oraz potwierdzenie jego tożsamości będzie dopełnieniem działań muzeum zmierzających do godnego pochówku wszystkich poległych Obrońców Westerplatte" – podało Muzeum II Wojny Światowej.

Przekazanie przez Wojewodę Pomorskiego użytkowania działki na rzecz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pozwalają na rozpoczęcie inwestycji według koncepcji, która została przedstawiona w sierpniu przez ministerstwo kultury. Pierwszy etap inwestycji obejmuję m.in. przebudowę cmentarza wojskowego na Westerplatte (jego koncepcja urbanistyczno-architektoniczna jest teraz wybierana przez sąd konkursowy).

28 sierpnia 2020 r. na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na realizację części inwestycji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku stało się użytkownikiem działki „nr 68 obr. 062 Gdańsk".

Przypomnimy, że nowe muzeum obejmie teren całej bitwy z 1939 r. Wiceszef resortu kultury Jarosław Sellin zapowiada w sierpniu, że budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 potrwa prawdopodobnie do 2026 r., ale poszczególne części będą otwierane stopniowo. W sumie obejmie ono około 26,5 tys. mkw.

Odbudowanych zostanie siedem obiektów wchodzących przed wojną w skład Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Powierzchnia wystawy stałej będzie wynosić prawie 3,5 tys. mkw. Na Westerplatte powstanie muzeum plenerowe, oparte na oryginalnych ścieżkach komunikacyjnych dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, ale też „połączy nowoczesną architekturę z odbudową reliktów".

Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach. Do 2022 r. przewidziana jest modernizacja budynku byłej elektrowni (należącego niegdyś do Straży Granicznej) wraz z aranżacją wnętrz i zagospodarowaniem terenu. Planowana jest też przebudowa cmentarza wojskowego, z uwzględnieniem pozostałości wartowni nr 5 i willi oficerskiej.

Drugi etap obejmie strefy magazynowo-wojskowe składnicy tranzytowej, w tym placówkę Fort, wybrane magazyny amunicyjne, budynek zawiadowcy stacji oraz czerwony mur, który stanowił granicę wojskowej składnicy amunicji na Westerplatte. Ostatni etap realizowany będzie w południowo-zachodniej części półwyspu. Zakłada budowę nowego obiektu muzealnego, a także remonty koszar oraz wartowni nr 3, uzupełnienie pozostałości kasyna podoficerskiego, budynku administracyjnego i starych koszar. Projekt zrealizuje zwycięzca konkursu architektonicznego.

W lipcu poprzedniego roku rząd po ostrym sporze z samorządem gdańskim oraz politykami opozycji przejął teren, na którym znajduje się Westerplatte. Sellin stwierdził wtedy, że samorząd nie radzi sobie z zagospodarowaniem terenu. Specjalną ustawę przygotowali posłowie PiS.