27 stycznia minie 76. rocznica oswobodzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Z powodu pandemii SARS-CoV-2 obchody nie odbędą się na terenie muzeum, ale w internecie.

– Nie będzie transmisji wydarzeń odbywających się w historycznym miejscu pamięci, ale będziemy emitowali świadectwa ocalałych, oficjalne wystąpienia, podziękowania dyrektora miejsca pamięci, a także modlitwy. Obejrzeć będzie można także dyskusję „Wpływ wojny i Holokaustu na kształtowanie się tożsamości dziecka" – informuje „Rzeczpospolitą" Paweł Sawicki z biura prasowego muzeum.

Ponieważ nie ma żadnych obchodów zorganizowanych w muzeum, nie wezmą w nich udział byli więźniowie ani inni goście. Przedstawiciele muzeum zapraszają za to do oglądania transmisji, która rozpocznie się 27 stycznia o godzinie 16 na stronie internetowej muzeum www.auchwitz.org.

Czy tego dnia będzie można złożyć kwiaty przy pomniku ofiar obozu Auschwitz? Trzeba zaznaczyć, że decyzją rządu muzeum jest zamknięte dla odwiedzających do 31 stycznia. Jednak 27 stycznia będzie możliwe indywidualne wejście na teren miejsca pamięci i upamiętnienie ofiar, „jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli" – podkreślają przedstawiciele muzeum.

Z komunikatu dyrekcji wynika, że na teren muzeum będą mogły wchodzić – w odstępach czasowych – maksymalnie dwuosobowe delegacje „przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych". Wcześniej jednak muszą one zgłosić swój udział w celu ustalenia dokładnej godziny wejścia na teren placówki.

Głównym motywem tegorocznych wirtualnych obchodów będzie los dzieci.

– W Auschwitz zamordowano ponad 200 tysięcy dzieci. Zupełnie niewinnych, dobrych, ciekawych życia, kochających swoich najbliższych, ufnych dzieci. Nigdy świat dorosłych – przecież tak często niesprawiedliwy i okrutny – nie objawił tak bardzo swojej bezduszności, swojego zła – podkreśla dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr Cywiński. – Tego się nie da usprawiedliwić żadną ideologią, żadnymi rozliczeniami, żadną polityką – dodaje.

Historycy szacują, że do Auschwitz deportowanych zostało co najmniej 232 tys. dzieci, z których ok. 216 tys. stanowili Żydzi, 11 tys. Romowie, ok. 3 tys. Polacy, ponad 1 tys. Białorusini oraz kilkuset Rosjan, Ukraińców i innych narodowości.

Ogółem w obozie zarejestrowano ok. 23 tys. dzieci i młodocianych, z których w styczniu 1945 r. na terenie Auschwitz oswobodzono nieco ponad 700.

Do momentu wyzwolenia terenów obozowych przez żołnierzy Armii Czerwonej Niemcy zamordowali w Auschwitz ok. 1,1 mln osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, sowieckich jeńców wojennych oraz przedstawicieli innych narodowości.

W 2005 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.