Uroczystości rozpoczną się w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. W trakcie ceremonii Prezydent RP Andrzej Duda przekaże rodzinie odznaczenie państwowe nadane Lidii Lwow-Eberle. Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP. Następnie głos zabiorą m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz córka zmarłej Justyna Eberle.

Po odmówieniu modlitwy przez duchownych z Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego kondukt żałobny przejdzie do kwatery Armii Krajowej, gdzie zostanie złożona urna z prochami kombatantki. Uroczystość z udziałem asysty wojskowej zakończy salwa honorowa oraz ceremonia złożenia wieńców. Organizatorem uroczystości pogrzebowych jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pułkownik Lidia Lwow-Eberle ps. Ewa, Lala urodziła się 14 listopada 1920 roku w Plosie w Rosji. W październiku 1938 roku podjęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W sierpniu 1943 roku wstąpiła w Wileńskim Okręgu Armii Krajowej do Oddziału Partyzanckiego "Kmicica". W tym samym miesiącu, po rozbiciu oddziału przez sowiecką brygadę partyzancką, dołączyła do dowodzonej przez rtm. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszkę" 5. Wileńskiej Brygady AK.

Uczestniczyła jako sanitariuszka oraz łączniczka w walkach prowadzonych przeciwko Niemcom i partyzantce sowieckiej m.in. w styczniu 1944 roku pod Worzianami oraz pod Radziuszami. W sierpniu 1944 roku przeszła wraz z brygadą na teren Białostockiego Okręgu AK.

W kwietniu 1945 roku walczyła przeciwko oddziałom NKWD, grupom operacyjnym Urzędu Bezpieczeństwa oraz KBW. W sierpniu 1945 roku awansowana na podporucznika. Od listopada 1945 roku służyła na Pomorzu, Warmii i Mazurach w ramach eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego AK. W sierpniu 1946 roku wraz z mjr. Zygmuntem Szendzielarzem dołączyła na Białostocczyźnie do 6. Wileńskiej Brygady AK. W czerwcu 1948 roku aresztowana przez UB. Następnie skazana na dożywocie, więziona była w Fordonie oraz Inowrocławiu. W styczniu 1957 roku zwolniona z odbywania kary.