W ten sposób zostało zakończone postępowanie byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, które zostało na nowo podjęte w 2015 r. Śledztwo dotyczyło zamordowania w czerwcu 1941 roku co najmniej kilkudziesięciu mieszkańców kilkunastu miejscowości powiatu Bielska Podlaskiego m.in. w Brańsku, Boćkach, Ciełuszkach, Wyszki, Knorydy, Zubowo, Mień, Reduty, Sobiatyn, Orla, Dubno, Kowale. W sumie obejmowało dokonanie łącznie ponad 280 niemieckich zbrodni wojennych, dokonanych w okresie od końca czerwca 1941 roku do sierpnia 1944 roku na terenie powiatów Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie. Obejmowało zabójstwa osób cywilnych i jeńców wojennych, deportowaniu ludzi do przymusowej pracy w Niemczech, osadzaniu w niemieckich obozach koncentracyjnych. Zdaniem prokuratora IPN polityka funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej podyktowana była zamiarem wyniszczenia członków narodu polskiego, żydowskiego, rosyjskiego i białoruskiego.

Jeden z badanych wątków śledztwa dotyczył skierowania mieszkańców okolic Bielska Podlaskiego, Brańska, Ciechanowca i Wysokiego Mazowieckiego na tzw. roboty przymusowe, przez niemieckie władze okupacyjne. Jak podaje pion śledczy IPN w czasie postępowania ujawniono dane kilku tysięcy osób przesiedlonych na tereny byłych Prus Wschodnich w latach 1941-1945, które „były zmuszane do świadczenia nieodpłatnej pracy w gospodarstwach rolnych, zakładach przemysłowych i usługowych".

Materiał dowodowy postępowania przygotowawczego zawierał kilkaset protokołów przesłuchania świadków i dotyczył kilkuset osób pokrzywdzonych.

8 lutego 2021 r. śledztwo w tej sprawie zostało umorzone, bowiem nie ustalono konkretnych sprawców tych przestępstw. Prokurator ustalił, że postępowania karne prokuratur w Niemczech związane „z przedmiotowymi przestępstwami, strona niemiecka umorzyła wobec niemożliwości wykrycia konkretnych sprawców tych niemieckich zbrodni wojennych, będących nadto zbrodniami przeciwko ludzkości".