Wystawa stała Muzeum Pamięci Sybiru pokazuje nie tylko represje i tragedie związane z Sybirem, ale "przede wszystkim niezwykłą moc ludzi, którzy przeciwstawili się siłom okrutnych systemów oraz bezwzględnej natury i wbrew wszelkim przeciwnościom przetrwali" - opisują autorzy. Kompozycję wystawy łączą multimedia, autorska narracja i oryginalne eksponaty. Po ekspozycji prowadzą głosy bezpośrednich świadków historii – Sybiraków.

Muzeum Pamięci Sybiru na utworzenie wystawy stałej otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej (w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) w wysokości 6 783 630,07 zł. Pozostała kwota została pokryta z budżetu miasta Białegostoku.

Do końca 2020 r. na ponad 2 000 m kw powierzchni wystawienniczej zamontowano m.in. 159 gablot, zainstalowano 29 projektorów i 95 urządzeń audio, ustawiono 9 kiosków multimedialnych, 99 symbolicznych steli (w tym 24 imienne), zamontowano 63 panele tekstowe i 356 tabliczek z opisami i podpisami. W części multimedialnej przygotowano m.in. 1 167 sekund filmów, 589 sekund animacji, 6 109 sekund nagrań dźwiękowych i 299 punktów interaktywnych w kioskach.

Muzeum Pamięci Sybiru podpisało umowę na zakup i zaprogramowanie systemu audioprzewodnika. W ramach zamówienia powstało nagranie główne z elementami słuchowiska, sześć ścieżek obcojęzycznych w językach rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, litewskim, łotewskim, angielskim, ścieżka z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących, a także ścieżka dla osób niesłyszących i niedosłyszących z lektorem języka migowego. Dostarczono 250 odtwarzaczy audioprzewodnika oraz rozmieszczono 35 znaczników wyzwalających nagrania automatycznie, a także kolejnych 30 uruchamiających treści dodatkowe.

Muzeum Pamięci Sybiru posiada blisko pięć tysięcy eksponatów. Wśród nich znalazły się fotografie, dokumenty, korespondencja, przedmioty osobiste, fragmenty umundurowania, które zostaną zaprezentowane 17 września 2021. Wtedy planowane jest otwarcie muzeum.

Budowa muzeum ruszyła w 2016 r. Koszt inwestycji to ponad 37,5 mln zł.