Na liście zabytków, które zostaną odrestaurowane, są m.in. groby zlokalizowane w tzw. Panteonie Polskiej Emigracji na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency pod Paryżem. Znajdują się tam miejsca pochówków polskich polityków, działaczy społecznych, naukowców, ludzi kultury. W związku z tym, że mamy Rok Norwidowski, oczyszczony zostanie nagrobek Cypriana Kamila Norwida, który spoczął pod Paryżem w zbiorowej mogile.

Kontynuowane będą też prace przy grobie rodziny Adama Mickiewicza, którego prochy zostały przeniesione w 1890 r. na Wawel. Przeprowadzono już renowację popękanej kamiennej steli z rzeźbą odzwierciedlającą maskę pośmiertną poety. Płaskorzeźba z brązu została oczyszczona z czarnych nawarstwień, zabezpieczona przed korozją i zamontowana na nowo. Teraz trwa remont pola grobowego.

W poprzednich latach we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji odrestaurowano m.in. grób rodziny Makowskich oraz Olgi Boznańskiej. W nagrobku malarki wymieniono zniszczoną stelę z inskrypcją.

Prace konserwatorskie objęły też nagrobki: Bronisława Piłsudskiego oraz Heleny i Alfreda Paderewskich. Co ciekawe, podczas prac przy tym ostatnim nie został uszkodzony rosnący przy nagrobku krzak dzikiej róży. Roślina została tam przywieziona przez wybitnego pianistę Ignacego Jana Paderewskiego z rodzinnego domu i zasadzona po śmierci syna Alfreda.

Zakończony został wart 1,6 mln zł remont kaplicy Krzyżanowskich

Zakończony został wart 1,6 mln zł remont kaplicy Krzyżanowskich

Instytut Polonika

Z kolei w litewskim kościele pw. św. Kazimierza w Powiewiórce, gdzie 15 grudnia 1867 r. ochrzczony został przyszły marszałek Polski Józef Piłsudski, w poprzednim roku odrestaurowano zabytkowe schody. W tym zaś na tej świątyni zostanie wymieniony dach. Prace te zostaną sfinansowane przez Instytut Polonika.

W 2020 r. instytucja ta miała do dyspozycji 8,4 mln zł, w tym roku to kwota ok. 10,3 mln zł. Instytut finansuje prace związane z konserwacją zabytków związanych z historią Polski, m.in. w USA, Francji, na Ukrainie, Litwie, Mołdawii, Gruzji, ale też w Zambii.

– Warto podkreślić zaawansowanie naszych działań m.in. we Lwowie. Już możemy pochwalić się ukończonymi na przełomie roku pracami przy schodach do kościoła św. Antoniego wraz z rokokową rzeźbą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – Immaculaty oraz odrestaurowanymi rzeźbami i złoconą monstrancją, które wieńczą kościół podominikański – podkreśla Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektorka Instytutu Polonika.

W lwowskiej katedrze łacińskiej trwają zaś prace przy malowidłach ściennych Stanisława Stroińskiego. Odnawiane są też nagrobki na cmentarzu Łyczakowskim. W poprzednim roku zakończony został wart 1,6 mln zł remont kaplicy Krzyżanowskich, a obecnie zaawansowane są prace nad monumentalną, największą na cmentarzu, kilkukondygnacyjną kaplicą Barczewskich.

Instytut kontynuuje też prace na cmentarzu Bazyliańskim w Krzemieńcu, w kaplicy Sieniawskich w Brzeżanach oraz przygotowuje się do nowych projektów konserwatorskich na cmentarzach w Czerniowcach na Ukrainie i w Rydze na Łotwie.