O decyzji takiej poinformował szef pionu śledczego IPN w Lublinie. „29 marca 2021 roku – wobec śmierci podejrzanego" zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie przeciwko Michaelowi Weingärtnerowi. Był on podejrzany o to, że od 13 lipca 1943 r. do 8 lipca 1944 r. uczestniczył w ludobójstwie więźniów w KL Majdanek. Był on wtedy wartownikiem w obozie, pełnił służbę w kordonie zabezpieczającym oraz na wieżyczkach strażniczych obozu, a także przy eskorcie więźniów do miejsc pracy znajdujących się poza jego terenem.

Zdaniem śledczego IPN uczestniczył on także w kordonie zabezpieczającym przeprowadzaną na terenie obozu akcję eksterminacyjną Żydów – tzw. „Akcję Erntefest", w czasie której zamordowano nie mniej jak 17 tys. osób.

Z kolei w okresie od 13 kwietnia 1945 r. do 5 maja 1945 r. na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz Protektoratu Czech i Moraw dozorował jako wartownik marsz co najmniej 410 kobiet, również obywatelek polskich, osadzonych w oddziałach niemieckiego obozu koncentracyjnego Flossenbürg: w Helmbrecht i w Zwodau – z Helmbrecht oraz ze Svatavy do Prachatic. W czasie tego marszu 58 kobiet zostało rozstrzelanych, a 157 kobiet zmarło z wycieńczenia.