Na półwyspie Westerplatte trwają prace przygotowawcze związane z planowaną budową muzeum plenerowego. Teren badają m.in. saperzy oraz archeolodzy.

Jak poinformowała dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w czasie prac archeologicznych zlokalizowano obiekt, który podczas eksploracji okazał się stanowiskiem ziemnym wykonanym najpewniej w 1945 r. „W trakcie prac ujawniono szczątki dwóch osób, których elementy wyposażenia wojskowego, jak i odnalezione przy szczątkach blaszki identyfikacyjne (tzw. nieśmiertelniki) wskazują, że są to z dużym prawdopodobieństwem żołnierze niemieccy. Zgodnie z obowiązującą procedurą o odkryciu szczątków ludzkich poinformowano Oddział IPN w Gdańsku. Dalsze czynności prowadzone były przez prokuratora IPN Tomasza Jankowskiego, który z udziałem biegłych, w tym biegłą medycyny sądowej Joanną Chociej, dokonał oględzin ujawnionych szczątków ludzkich. Na zlecenie prokuratora szczątki zostały podjęte i przekazane do dalszych badań medyczno-sądowych i genetycznych. Zabezpieczone szczątki zostaną poddane badaniom genetycznym w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie" – informuje Muzeum II Wojny Światowej.

Od czterech tygodni archeolodzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prowadzą badania na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej (WST) na Westerplatte. Trwa eksploracja czterech wykopów badawczych o łącznej powierzchni około 660 m kw.

Jak informuje Filip Kuczma kierownik Działu Archeologicznego Muzeum II Wojny Światowej odsłonięty został zasięg reliktów Willi Oficerskiej – historycznego budynku, w którym mieszkali oficerowie i komendanci Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Ponadto na terenie odsłoniętym po demontażu cmentarza odnalezione zostały pozostałości starszego założenia cmentarnego, jak i północno-zachodni narożnik Wartowni nr 5, na ruinach której już w 1945 r. powstała pierwsza symboliczna mogiła upamiętniająca poległych Obrońców Westerplatte. Podczas badań pozyskano wiele artefaktów będących na wyposażeniu Wartowni oraz należących do polskich żołnierzy stanowiących jej obsadę, jak np. fragmenty amunicji, guziki mundurowe czy orzeł czapkowy.

24 marca saperzy Wojska Polskiego zakończyli oczyszczanie terenu jednej z działek. Na obszarze ponad 6,5 ha zabezpieczyli i zneutralizowali 350 sztuk niewypałów i niewybuchów, w tym między innymi 1 bombę lotniczą, 18 pocisków artyleryjskich czy 7 granatów moździerzowych.

Zgodnie z przedstawionymi w sierpniu 2020 r. założeniami realizowany jest pierwszy etap inwestycji, czyli budowa plenerowego muzeum. Rozpoczął się proces projektowania cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Ponadto rozpoczęto prace nad projektem modernizacji zabytkowego budynku Elektrowni, aranżacji jej wnętrz do celów wystawienniczych. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na grudzień 2021 r.

Jak zapewnia dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej: – Działania inwestycyjne budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 przebiegają zgodnie z planem. Pod koniec 2021 r. rozpoczną się prace budowane w zakresie realizacji nowego cmentarza, jak i w historycznym obiekcie Elektrowni. W drugiej połowie bieżącego roku Muzeum ogłosi także konkurs architektoniczny na II i III etap inwestycji.