Inwestycję we wczesnym stadium przerwała śmierć fundatora w 1279 r. Jego następca Przemysł II podjął najpierw budowę zespołu klasztornego klarysek, w którym schronienie znaleźć miała wdowa po Bolesławie, Jolenta (późniejsza błogosławiona), a dopiero później dokończył budynki franciszkanów. Powstałe jako pierwsze oratorium klarysek posiadało wspólną ścianę z kościołem franciszkanów. Dzięki znajdującym się w niej otworom mniszki mogły słuchać liturgii odprawianej w kościele męskim. Wnętrza kościołów połączono dopiero w XX w. Rekonstrukcja przedstawia wygląd budowli w latach 30. XIV w. i powstała na podstawie badań Stanisława Pasiciela z MPPP w Gnieźnie.

Autor tych rekonstrukcji, Jarosław Gryguć, urodził się w 1971 r. w Gnieźnie. Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Poznaniu. Trzy lata temu rozpoczął współpracę z kilkoma placówkami naukowymi, obejmującą rysunkowe rekonstrukcje obiektów archeologicznych. Ilustracje o tej tematyce, wykonane dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Prahistorii UAM oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, były prezentowane na wystawach w Gnieźnie, Poznaniu, Spirze i Ziesar oraz publikowane w książkach i czasopismach naukowych.