4 listopada rozkaz bezwzględnego zdobycia wzgórza Cegielnianego otrzymały dwie kompanie z 3 pp (tzw. śląska i góralska), oddział karabinów maszynowych oraz część I Batalionu 2 pp. Atak był tak brawurowy i krwawy, że Niemcy nazwali to wzgórze Polenberg