Pomimo trudności związanych z pandemią COVID-19 rozpoczęły się kolejne prace konserwatorskie poza granicami naszego kraju, finansowane ze środków Instytutu Polonika oraz ministerstwa kultury. Projekty konserwatorskie realizowane na terenie Litwy prowadzone są w porozumieniu z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej, Katolickiej Diecezji Litewskiej oraz biskupem Gintarasem Grušasem.

Ze środków Instytutu na Litwie realizowane są dwa projekty, których budżet wynosi 158 tys. zł. To prace konserwatorskie przy schodach do wejścia głównego od strony północnej kościoła parafialnego pw. św. Kazimierza w Powiewiórce. W grudniu 1867 r. w kościele tym został ochrzczony Józef Piłsudski w chrzcielnicy, która przetrwała do dziś, podobnie jak księga parafialna z wpisem tego wydarzenia sporządzonym w języku rosyjskim.

Ponadto porządkowane są groby żołnierzy Okręgu Wileńskiego Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej poległych lub zmarłych na Wileńszczyźnie. Działania obejmują: Miedniki, Piktokańce, Popiszki, Porudomino, Rudominia, Rudniki, Skorbuciany oraz Wilno. W prace zaangażowani są członkowie Stowarzyszenia „Łagierników" Żołnierzy Armii Krajowej oraz wolontariusze.

W ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą" w bieżącym roku dofinansowane są kwotą 364 000 zł dwa projekty konserwatorskie realizowane w Wilnie. Prace prowadzone są przy fragmentach osiemnastowiecznych malowideł figuralnych znajdujących się na sklepieniu nawy głównej kościoła franciszkanów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Autorem osiemnastowiecznych polichromii w kościele franciszkanów jest o. Franciszek Niemirowski. Celem kompleksowych prac jest ratowanie zniszczonych barokowych dekoracji, sztukaterii oraz malowideł rozmieszczonych na ścianach i sklepieniach kościoła. Kościół franciszkański pw. Wniebowzięcia NMP w Wilnie jest najstarszym wileńskim kościołem, a jego funkcjonowanie jest ściśle związane z historią Polaków mieszkających dawniej i dziś w Wilnie.

Prace konserwatorskie prowadzone są też przy malowidłach w kościele pw. św. Franciszka i św. Bernarda w Wilnie. Malowidła rozciągające się na 300 m kw powstały między XVI a XVIII wiekiem.