Muzeum obejmie teren całej bitwy z 1939 r. Wiceszef resortu kultury Jarosław Sellin zapowiada, że budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 potrwa prawdopodobnie do 2026 r., ale poszczególne części będą otwierane stopniowo. W sumie obejmie ono około 26,5 tys. mkw.

Odbudowanych zostanie siedem obiektów wchodzących przed wojną w skład Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Powierzchnia wystawy stałej będzie wynosić prawie 3,5 tys. mkw.

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki tłumaczy, że idea stworzenia muzeum została zbudowana wokół triady wartości: autentyzm pola bitwy, symbol początku II wojny światowej oraz wyraz gotowości polskiego żołnierza do obrony ojczyzny. Dodaje, że na Westerplatte powstanie muzeum plenerowe, oparte na oryginalnych ścieżkach komunikacyjnych dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, ale też „połączy nowoczesną architekturę z odbudową reliktów”.

– Badania statystyczne pokazują, że prawie każdy Polak słyszał o Westerplatte. 94 proc. Polaków wie, co to jest Westerplatte i co się tam wydarzyło – przypomina Sellin. – Kiedy pytaliśmy na użytek programu „Niepodległa!” o skojarzenia związane z II wojną światową, na pierwszym miejscu, wymieniono Auschwitz-Birkenau, ale na drugim Westerplatte – dodaje.

Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach. Do 2022 r. przewidziana jest modernizacja budynku byłej elektrowni (należącego niegdyś do Straży Granicznej) wraz z aranżacją wnętrz i zagospodarowaniem terenu. Planowana jest też przebudowa cmentarza wojskowego, z uwzględnieniem pozostałości wartowni nr 5 i willi oficerskiej.

Drugi etap obejmie strefy magazynowo-wojskowe składnicy tranzytowej, w tym placówkę Fort, wybrane magazyny amunicyjne, budynek zawiadowcy stacji oraz czerwony mur, który stanowił granicę wojskowej składnicy amunicji na Westerplatte. Ostatni etap realizowany będzie w południowo-zachodniej części półwyspu. Zakłada budowę nowego obiektu muzealnego, a także remonty koszar oraz wartowni nr 3, uzupełnienie pozostałości kasyna podoficerskiego, budynku administracyjnego i starych koszar. Projekt zrealizuje zwycięzca konkursu architektonicznego.

Półwysep zostanie też zbadany przez archeologów oraz saperów, bo ciągle znajdowane są tam niewybuchy.

Przypomnijmy, że w lipcu poprzedniego roku rząd po ostrym sporze z samorządem gdańskim oraz politykami opozycji przejął teren, na którym znajduje się Westerplatte. Sellin stwierdził wtedy, że samorząd nie radzi sobie z zagospodarowaniem terenu. Specjalną ustawę przygotowali posłowie PiS. Teraz zostały przedstawione założenia programowe muzeum.