Kamień z tablicą poświęconą tragicznie zmarłej zostanie odsłonięty w Tomaszowie Maz.

W czasie okupacji niemieckiej Karolina Juszczykowska mieszkała przy ul. Niebrowskiej. W czerwcu 1944 r., gdy wracała z pracy, zaczepiło ją dwóch Żydów i poprosiło o udzielenie schronienia. Kobieta zaopiekowała się nimi. 23 lipca 1944 r. Niemcy otoczyli budynek, w którym mieszkali. Znalezionych przypadkiem w piwnicy Żydów rozstrzelali. Juszczykowska została aresztowana i osadzona w więzieniu. 23 sierpnia niemiecki Sąd Specjalny skazał ją na karę śmierci. Została przewieziona do obozu jenieckiego Rodgau-Dieburg. 9 stycznia 1945 r. została zgilotynowana we Frankfurcie nad Menem.

– W sprawie Karoliny Juszczykowskiej system prawny III Rzeszy okazał swoją bezduszność ukrytą pod płaszczykiem praworządności. W odróżnieniu od wielu Polaków ratujących Żydów nie została zastrzelona na miejscu, ale miała proces – mówi dr Marcin Panecki z Instytutu Pileckiego.

17 maja 2011 r. Instytut Jad Waszem nadał jej tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Od marca 2019 r. Instytut Pileckiego realizuje projekt „Zawołani po imieniu" poświęcony tym, którzy oddali życie „za pomoc żydowskim bliźnim w czasach nieludzkiego terroru narzuconego przez niemieckiego okupanta". Bohaterowie upamiętniani są kamieniami z tablicami.