W listopadzie minionego roku, po przeprowadzeniu kwerendy w rejestrach cmentarnych, Marta Sęk-Spirydowicz odnalazła grób Edwarda Landowskiego, polskiego naukowca i działacza niepodległościowego. Ambasada RP w Algierze zdecydowała się odnowić nagrobek mężczyzny. Renowacja grobu jest kontynuacją działań placówki dla utrwalenia polskiego dziedzictwa i miejsc pamięci związanych z Polakami w Algierii.

Urodzony 14 października 1839 roku w Wilnie Edward Landowski był synem lekarza wojskowego w warszawskiej Cytadeli oraz bratem Pawła Landowskiego, powstańca styczniowego, działacza niepodległościowego i lekarza. Medycynę studiował we Wrocławiu oraz w Warszawie na Akademii Medyko-Chirurgicznej i w Szkole Głównej. Działalność polityczna i udział w Powstaniu Styczniowym doprowadziły do jego emigracji najpierw do Szwajcarii, a następnie do Francji, gdzie kontynuował studia lekarskie. 

Czytaj więcej

Mordercze lato 1862

W 1878 r., dzięki staranim Landowskiego, zorganizowano oddział antropologii polskiej na Wystawie Powszechnej w Paryżu. W roku 1879 przeniósł się do Algieru, gdzie w podstołecznej miejscowości Mustapha Supérieur, obecnej dzielnicy stolicy, założył stację klimatyczną dla gruźlików. Prowadził badania nad zastosowaniem rośliny Piscida erythrina w leczeniu gruźlicy. Był członkiem wielu towarzystw naukowych. Ogłosił kilkanaście prac naukowych, głównie z zakresu higieny, profilaktyki i leczenia gruźlicy oraz klimatologii Algierii. 

Do ważniejszych jego dzieł należą: L’Algérie au point de vue climato-thérapique dans les affections consomptives (1877), Sur l’acclimatement en Algérie (1878) i Traitement de la phthisie pulmonaire à Alger (1880), dotyczące leczenia klimatycznego oraz organizacji uzdrowiska w Algierii. 

6 listopada 1882 roku Landowski zmarł w Algierze, gdzie został pochowany na chrześcijańskim cmentarzu w Salombier (obecnie Madania).