"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Sama pamięć o tym nie wystarczy jednak, by zapobiec kolejnym aktom zbrojnej przemocy, ale jest potrzebna do zrozumienia, kim teraz jesteśmy – wojna wpłynęła przecież na losy milionów ludzi, i to w perspektywie wielopokoleniowej.

W Polsce zranionej wojenną traumą była kilkutysięczna zbiorowość osób, których bardzo różne biografie splotło wspólne doświadczenie – obóz jeniecki. Jedni trafiali do prowadzonych przez Wehrmacht stalagów i oflagów, drudzy do obozów NKWD. Niektórzy jeńcy przetrwali tam całą wojnę, inni, tak jak powstańcy warszawscy, jej końcowy czas. Byli też tacy, którzy nie przeżyli niewoli.

Odchodzenie świadków sprawia, że bezpośrednie relacje wypierane są przez pamięć kulturową, praktykowaną m.in. poprzez jej materialne nośniki – często drobne, pozornie mało ważne przedmioty, obdarzone w istocie wielkim potencjałem narracyjnym. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych jest najbardziej aktywną w Polsce instytucją budującą społeczną opowieść o niewoli, czego dowodzą zbliżające się ogólnopolskie spotkanie rodzin doświadczonych jej dramatem oraz nieustannie prowadzona zbiórka jenieckich artefaktów „Ocalone pamiątki, zachowana pamięć". Dla muzealników z CMJW każde wspomnienie i każda pamiątka mają znaczenie.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!

UWAGA! Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 17 listopada.

Tel. 77 453 78 72 lub e-mail: cmjw@cmjw.pl.

Więcej informacji na: www.cmjw.pl.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia