Główne uroczystości zaplanowane zostały na 25 czerwca. Ich organizatorami są Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Instytut Kultury oraz Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina”. Warto przypomnieć, że Sejmik Województwa Mazowieckiego zdecydował, że patronem Mazowsza w tym roku jest właśnie major Dobrzański. Taki wniosek złożyli w poprzednim roku przedstawiciele Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina”.

W trakcie uroczystości rocznicowych, które odbędą się w Warszawie w Mazowieckim Instytucie Kultury będzie można obejrzeć spektakl teatralny „Nic Ci do tego” autorstwa Krzysztofa Turowskiego, film dokumentalny „Mazowsze na szlaku Hubala” w reżyserii Karola Makowskiego. Odbędzie się też prezentacja wprowadzonego właśnie do obiegu przez Pocztę Polską znaczka „125. rocznica urodzin Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal”. Walor w nakładzie 168 tys. sztuk trafił w ręce filatelistów dokładnie w rocznicę urodzin legendarnego dowódcy, czyli 22 czerwca.

Henryk Dobrzański urodził się 22 czerwca 1897 r. w Jaśle w rodzinie ziemiańskiej. Już w trakcie nauki w Szkole Realnej w Krakowie włączył się w działalność polskich Drużyn Strzeleckich. Gdy wybuchła I wojna światowa, wstąpił do Legionów Polskich. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej o wyzwolenie Przemyśla i Lwowa 1918–1919 i w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.

W 1922 r. rozpoczął pierwsze starty w krajowych i międzynarodowych zawodach hippicznych. W styczniu 1927 r. został awansowany na stopień majora. W latach 1929–1934 służył w 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego w Rzeszowie, od 1934 r. w 2. Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie, a od 1936 r. – w 4. Pułku Ułanów w Wilnie. 31 lipca 1939 r. został przeniesiony w stan spoczynku.

W pierwszych dniach września Dobrzański na podstawie przydziału mobilizacyjnego trafił do Ośrodka Zapasowego w Białymstoku. 17 września 1939 r. po agresji Związku Sowieckiego na Polskę jego pułk skierował się do Puszczy Augustowskiej, a potem w kierunku Warszawy. Następnie skierował się w stronę Gór Świętokrzyskich. Podczas pobytu w Gałkach major utworzył Oddział Wydzielony Wojska Polskiego. 30 kwietnia 1940 r. Dobrzański zginął w potyczce z żołnierzami niemieckimi w okolicach Opoczna. Do dzisiaj nie jest znane miejsce jego pochówku.