W ramach obchodów setnej rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Rzeczpospolitej Polskiej 15 czerwca o godzinie 13 przed budynkiem Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 1 odbędzie się otwarcie wystawy plenerowej „Bramy do Polski 1922". Odbędzie się: prezentacja monety kolekcjonerskiej, prezentacja znaczka pocztowego i koperty „100. rocznica powrotu Górnego Śląska do Polski".

W Katowicach otwarta zostanie wystawa przygotowana przez IPN prezentuje przebieg uroczystości przyłączenia części Górnego Śląska do Polski w 1922 roku. Na piętnastu panelach wystawienniczych przedstawiono wydarzenia na obszarze, które decyzją Rady Ambasadorów z października 1921 roku, przypadł Polsce. Objęcie terenów przez Rzeczpospolitą następowało, zgodnie z decyzją Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, strefami i odbywało się według ściśle określonego scenariusza, który obejmował wkroczenie policji państwowej, podpisanie protokołu przekazania władzy, wyjście wojsk sojuszniczych i wkroczenie wojska. Uroczystości powitania Wojska Polskiego odbyły się w różnych miejscowościach od 20 czerwca do 4 lipca 1922 roku. Symbolem tych wydarzeń były bramy powitalne budowane na wzór łuków triumfalnych, których wniesiono ponad 220. Po wkroczeniu wojska kolejnym etapem przejmowania części Górnego Śląska przez Polskę były oficjalne uroczystości państwowe z udziałem najwyższych władz przybyłych z Warszawy.

Wystawa prezentuje przebieg tych uroczystości, które odbyły się 16 lipca 1922 roku w Katowicach, a część ekspozycji została poświęcona wizycie Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, który 27 sierpnia na katowickim Rynku odznaczył najwyższymi odznaczeniami państwowymi najbardziej zasłużonych powstańców i działaczy narodowych.

Warto przypomnieć, że od roku Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach prowadzi akcję oznaczania grobów powstańców śląskich znakiem pamięci „Tobie Polsko". Dotychczas zorganizowano ponad dwadzieścia uroczystości w województwach śląskich i opolskim. W ramach tegorocznych obchodów zaplanowano m.in. uroczystość odsłonięcia Pomnika Orląt i Kadetów Lwowskich w Katowicach, ufundowanego przez Oddział Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca 2022 r.

Historyk dr Mirosław Węcki zapowiedział publikacje m.in. edycję naukową ponad czterdziestu wystąpień Wojciecha Korfantego w Sejmie Śląskim w latach 1922-1929, prezentujących m.in. jego poglądy na zagadnienia związane z integracją województwa śląskiego z II Rzecząpospolitą.