Nad zabezpieczeniem zbioru ponad 65 tysięcy kart jednej z największych żydowskich nekropolii pracował zespół łódzkiego archiwum. Archiwiści nadali kartom ostateczny układ, dzieląc je na 83 jednostki archiwalne. Materiały te zostały przepakowane do pudeł bezkwasowych, które są przechowywane w magazynach archiwalnych Archiwum Państwowego w Łodzi. Wszystkie karty zostały zdigitalizowane.

Wykonano 66,8 tys. kopii cyfrowych, które można zobaczyć na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl. Kopie te otrzymała również łódzka Gmina Wyznaniowa Żydowska.

Ewidencja cmentarza żydowskiego w Łodzi stanowi cenne źródło historyczne i genealogiczne. Pierwsze wpisy sięgają końca XIX wieku, liczne pochodzą z lat 40. XX wieku, czyli z okresu funkcjonowania Litzmannstadt Getto. Oprócz imienia, nazwiska i wieku zmarłych osób, odczytać można imię ojca a często również informację o ostatnim miejscu zamieszkania. Na kartach podawane są dokładne daty zgonów i miejsca pochówków. Karty są wypisywane przeważnie po polsku. Przed przyjęciem dokumentów do skanowania zostały one poddane fumigacji – usunięciu pleśni, grzybów i mikroorganizmów, które to działanie sfinansowała Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, a wykonała Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.

- Po raz pierwszy w historii ponad 65 tysięcy indywidualnych kart pochówkowych zostanie udostępnione w internecie. Projekt możliwy jest dzięki współpracy Gminy Żydowskiej oraz Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Fundacji Dziedzictwa Kulturowego – przypomina dr Michał Laszczkowski, były prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. To unikatowy – jedyny w Polsce – zbiór archiwum cmentarza żydowskiego. Wszystkie pozostałe przepadły zniszczone podczas II wojny światowej lub zostały wywiezione z Polski.