W liście, skierowanym w połowie kwietnia do prezydenta Rzeszowa, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki zachęcał do stanowczego zajęcia stanowiska w sprawie pomnika, zgodnego z obowiązującą ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu.

„Niedopuszczalne jest tolerowanie w przestrzeni publicznej niepodległego państwa polskiego obiektu propagandy totalitarnej, który był jednym z narzędzi indoktrynacji i zniewolenia narodu. Jest to nie do pogodzenia z pamięcią i szacunkiem wobec naszych rodaków – ofiar ideologii komunistycznej” – napisał Nawrocki.

Prezes IPN zaproponował samorządowi „podjęcie współpracy w celu likwidacji tej pamiątki sowieckiej okupacji”. „Instytut Pamięci Narodowej usunie wymieniony obiekt i w jego miejsce utworzy upamiętnienie odpowiadające potrzebom lokalnej społeczności, które uhonoruje pamięć o rzeczywistych bohaterach” – zaznaczył Nawrocki.

Czytaj więcej

IPN zdemontuje pomniki Armii Czerwonej

We wtorek Konrad Fijołek przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że monument zostanie przeniesiony z pl. Ofiar Getta.

„Osiągnęliśmy z prezesem IPN porozumienie w sprawie Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej. Miasto podejmie działania w kierunku przeniesienia, a IPN sfinansuje to przedsięwzięcie. Pomnik znajdzie się na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej” - poinformował prezydent Rzeszowa.

Na uwagę jednego z internautów dotyczącą ewentualnego wyburzenia monumentu, Fijołek zwrócił uwagę, że „pomnik od dawna ma raczej przesłanie antywojenne”. „Poza tym nie chcemy w Rzeszowie podążać za narracją burzenia, jak to zwykli czynić agresorzy” - podkreślił.