Ciała grzebano bezimiennie w masowych leśnych grobach tak, aby nie zostały nigdy odnalezione.

Dla upamiętnienia tych wydarzeń Narodowe Centrum Kultury prowadzi kampanię społeczno-edukacyjną, której symbolem jest replika guzika z polskiego munduru oficerskiego odnalezionego w lesie katyńskim. 13 kwietnia w godzinach 13-18 w Śródmieściu Warszawy grupa rekonstruktorek ze Stowarzyszenia GRH „Bluszcz" będzie rozdawała guziki katyńskie. Panie ubrane w stroje z lat 40. będą obdarowywały przechodniów guzikami na Krakowskim Przedmieściu w sąsiedztwie galerii NCK Kordegarda, w okolicach Placu Zamkowego, Grobu Nieznanego Żołnierza, Uniwersytetu Warszawskiego, Nowego Światu, Metra Świętokrzyska i Metra Ratusz-Arsenał.

Czytaj więcej

Strażnicy pamięci

Najważniejszym punktem obchodów przygotowanych przez IPN będzie uroczyste otwarcie w południe wystawy „Ostaszków, skrzynka pocztowa nr 37" w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Ekspozycja Instytutu Pamięci Narodowej jest poświęcona losom obywateli polskich uwięzionych w obozie specjalnym NKWD w Ostaszkowie i zgładzonych w ramach zbrodni katyńskiej. Na 14 planszach przedstawiono historię ich pobytu w obozie, zakończoną ich śmiercią w Twerze, wykorzystując do tego cytaty ze źródeł polskich i sowieckich. Wystawa jest dwujęzyczna (teksty polski i rosyjski) co pozwoli zwiedzającemu na zapoznanie się z dokumentami sowieckimi w ich oryginalnym brzmieniu. Realia pobytu w obozie są zilustrowane zdjęciami wydobytych z dołów śmierci w Miednoje przedmiotami ze zbiorów Muzeum Katyńskiego.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pracuje nad rozbudową portalu www.katynpromemoria.pl. Od 13 kwietnia wchodząc na stronę można zobaczyć jak przed wojną wyglądały zlokalizowane w Ukrainie cmentarze katyńskie w Charkowie i Bykowni i jak wyglądają jeszcze wciąż działające cmentarze w Katyniu i Miednoje. „Obecnie odwiedzenie któregokolwiek z cmentarzy katyńskich jest praktycznie niemożliwe. Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie został ostrzelany. Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni znajduje się na terytorium objętym do niedawna działaniami wojennymi. Z kolei wyjazd do Rosji jest dziś jeszcze trudniejszy niż wcześniej, a istnienie Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu i Miednoje jest podważane przez część rosyjskich polityków i działaczy, którzy zaapelowali o ich zamknięcie" – przypominają pracownicy Centrum.