Imię Stepana Bandery dostanie dotychczasowy prospekt Moskiewski. Za zmianą nazwy opowiedziało się 87 z 97 radnych, dziesięciu się wstrzymało, nikt nie był przeciwny.

Radni zdecydowali też, że imieniem innego ukraińskiego nacjonalisty zostanie nazwany prospekt dotychczas noszący imię sowieckiego generała Mikołaja Walutina. Już wkrótce będzie on nosił miano Romana Szuchewycza.

Szuchewycz i Bandera oraz organizacje przez nich dowodzone ponoszą odpowiedzialność za czystki etniczne, nazywane rzezią wołyńską, w której w latach 40. ubiegłego wieku zginęło około 50-60 tys. Polaków, a w akcjach odwetowych - 2-3 tys. Ukraińców.