W czwartek otworzone zostały koperty z ofertami złożone w przetargu na budowę nowego muzeum, które opowie historię żydowskiego getta.

Zgłosiło się troje wykonawców: KB – Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o., konsorcjum New Amsterdam sp. z o.o. (lider) Pracownie Konserwacyjne Zabytków Arkona sp. z o.o. (partner) oraz konsorcjum WXCA sp. z.o.o. (lider) 22 Architekci sp. z o.o. (partner). Teraz komisja przetargowa oceni oferty pod względem formalnoprawnym, a także czy są zgodne z założeniami planowanej wystawy stałej. Wybór najkorzystniejszej dla muzeum ma nastąpić w ciągu 60 dni od otwarcia zgłoszeń.

Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 15 miesięcy na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Umowa zakłada wykonanie projektów technicznych oraz wykonanie wystawy.

Wartość inwestycji nie może przekroczyć 100 mln zł brutto, w tym wartość wystawy stałej nie może przekroczy 20 mln zł brutto.

Proces tworzenia Muzeum Getta Warszawskiego od początku ma charakter międzynarodowy. Na czele zespołu wystawy stałej stoi izraelski historyk prof. Daniel Blatman z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

Nowe muzeum nie tylko będzie opisywało getto w Warszawie, ale też getta znajdujące się w innych miastach okupowanej Polski. Misją muzeum jest upamiętnienie społeczności żydowskiej i „przywrócenie jej do krwiobiegu miasta".

Wystawa stała będzie się mieściła w zabytkowym gmachu Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów, znajdującym się w Warszawie przy ul. Siennej 60. W listopadzie 1940 roku szpital ten stał się częścią getta. Przy Siennej pracowali m.in. Anna Braude-Hellerowa, Adina Blady-Szwajger, Hanna Merenholc – jedna z współpracownic Janusza Korczaka, a w charakterze gońca Marek Edelman.

Otwarcie muzeum planowane jest pod koniec 2024 r.