Z kolei 10 proc. ankietowanych uważa Wrzesień'39 przede wszystkim za symbol klęski.

18,2 proc. respondentów Kampanię Wrześniową kojarzy przede wszystkim ze zdradzeniem Polski przez zachodnich aliantów. Tyle samo ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Sondaż przeprowadzono w dniach 24-25 sierpnia na próbie 1100 osób.

1 września 1939 roku ostrzelaniem polskiej strażnicy na Westerplatte, a także nalotem na Wieluń hitlerowskie Niemcy rozpoczęły inwazję na II Rzeczpospolitą, która była efektem odrzucenia przez Polskę ultimatum Adolfa Hitlera ws. stworzenia eksterytorialnego korytarza przez polskie Pomorze, a także zgodzenia się na włączenie Wolnego Miasta Gdańsk do Rzeszy.

Działania zbrojne prowadzone były od 1 września do 5 października. 17 września na II RP ze wschodu zaatakował ZSRR, który był połączony z III Rzeszą tajnym aneksem do paktu Ribbentrop-Mołotow. 12 września - mimo obowiązujących sojuszy z Polską - Francja i Wielka Brytania podjęły decyzję o nie rozpoczynaniu działań zbrojnych przeciwko III Rzeszy.

W walkach we wrześniu 1939 roku zginęło ok. 60-80 tys. polskich żołnierzy i ok. 20 tys. żołnierzy niemieckich. Wojna skończyła się całkowitym zajęciem kraju przez Niemcy i ZSRR.