Spojrzenia historyków wzbogacą historycy sztuki, którzy przedstawią szerzej fenomen sarmatyzmu a także intrygującą historię pierwszego pomnika Sobieskiego, jego wizerunki na obrazach, monetach, medalach, a nawet na świętych ikonach.

Jan III Sobieski jest nierozłącznie związany z historią polską i austriacką. Jako naczelny dowódca sojuszniczej armii w bitwie stoczonej 12 września 1683r. uwolnił od tureckiego oblężenia Wiedeń.

"Pogłębiona prezentacja osoby, dokonań oraz narastania legendy króla pozwoli też na postawienie aktualnych i palących pytań – czy uzasadnione jest przedstawianie Sobieskiego, przesiąkniętego sarmacką orientalną kulturą, tylko jako pogromcy islamu i tarczy chrześcijaństwa w Europie? Czy można obecnie powoływać się na króla Jana, jako na patrona antyislamskich i antytureckich postaw w dzisiejszej Europie?" - napisali organizatorzy w zaproszeniu.

Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Wykłady będą tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki. Część paneli ma charakter ściśle naukowy, pozostałe - popularnonaukowy. Obrady konferencji będą toczyły się w Sali Teatralnej Austriackiej Akademii Nauk oraz w Sali im. Króla Jana III Sobieskiego w budynku PAN Stacji Naukowej w Wiedniu.

Konferencji towarzyszy wystawa "Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu" w wiedeńskim Pałacu Zimowym Księcia Eugeniusza Sabaudzkiego (Muzeum Belweder), którą można oglądać do listopada.