Do archiwum zostały one przekazane przez syna profesora Geremka dr Marcina Geremka oraz przedstawicieli Fundacji Centrum profesora Bronisława Geremka. Mariusz Olczak z Archiwum Akt Nowych poinformował, że po uporządkowaniu zostaną one udostępnione badaczom, stanie się to za rok w marcu, w 90. rocznicę urodzin profesora.

"Profesor Bronisław Geremek jako historyk i działacz opozycji w okresie PRL, a następnie polityk zaangażowany w proces przemian w Polsce pozostawił po sobie archiwum będące dokumentacyjnym odbiciem jego dorobku na wszystkich tych płaszczyznach. Przekazane do AAN materiały zostały objęte opieką archiwalną, ewidencją i opracowaniem, podczas których udało się uporządkować i wydzielić najważniejsze części składowe zespołu" - poinformowało Archiwum Akt Nowych.

Część liczącego łącznie ponad 2 500 jednostek zespołu stanowią materiały z działalności naukowej m.in. setki opracowań, referatów i artykułów, recenzje, korespondencja naukowa i materiały warsztatowe. Z okresu działalności opozycyjnej zachował się zbiór wydawnictw drugiego obiegu. Część zespołu stanowi dokumentacja aktywności Bronisława Geremka w strukturach takich jak International Crisis Group, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Fundacja Stefana Batorego, czy Foundation Jean Monnet Pour L'Europe. Archiwum obejmuje też jego działalność polityczna z lat 1989-1997, w tym archiwalia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i Unii Wolności, oraz z okresu obejmowania urzędu Ministra Spraw Zagranicznych, a następnie działalności w Parlamencie Europejskim. Zespół uzupełnia zbiór korespondencji i fotografii z ważnymi postaciami światowej polityki i nauki.

W Archiwum Akt Nowych znajdują się dokumenty pokazujące postaci innych działaczy opozycji lat 80., m.in. Zbigniewa Romaszewskiego, Jacka Kuronia, Aliny Cybuli-Borowińskiej, Władysława Siły-Nowickiego, Jacka Marii Juzwy, Konrada Marusczyka, Krzysztofa Mordzińskiego, Wiesława Chrzanowskiego.