Elza Brandeisz zmarła w wieku 110 lat.

Za swoją postawę w czasie II wojny światowej została odznaczona przez Izrael tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Podczas wojny rodzina Brandeiszów ukrywała Żydów w swoim domku letniskowym w Balatonalmadi. Wśród uratowanych osób była Erzsebet Szűcs, matka amerykańskiego finansisty George’a Sorosa.

W tym domu przez kilka lat mieszkał również sam Soros. Po wojnie Brandeisz kilkukrotnie odwiedzała finansistę w Stanach Zjednoczonych.

Elza Brandeisz urodziła się w 1907 roku. Była nauczycielką rytmiki. W gimnastyce artystycznej do tej pory używany jest skomplikowany skok noszący jej nazwisko.