Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza przeciwko Taguhi G. i Zhora G. Śledczy zarzucił im - czytamy w komunikacie sygnowanym przez Marcina Gołębiewicza, szefa warszawskiego pionu śledczego „uchylanie się od przekazania Instytutowi Pamięci Narodowej, pozostających w ich posiadaniu, dokumentów wytworzonych w okresie II wojny światowej przez organy III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1944 w Łodzi i innych miejscowościach, w tym przez jednostkę NSDAP w Łodzi, w łącznej ilości 310 kart".

„Zarzucane oskarżonym zachowania wyczerpują znamiona występku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu" – podaje śledczy. Z komunikatu prokuratury wynika, że grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Chodzi o dokumenty zabezpieczone we wrześniu 2020 r. w Warszawie. Oskarżeni zamierzali je sprzedać na jednym z portali internetowych. Dokumenty niemieckich władz okupacyjnych z Łodzi powstały w latach 1939-44. "Zawierały informacje o działaniach niemieckich władz okupacyjnych w Łodzi wymierzonych przeciwko obywatelom polskim w latach 1939-1944 oraz o stratach i szkodach poniesionych przez Naród Polski w latach drugiej wojny światowej. Wśród odzyskanych archiwaliów - sporządzonych w języku niemieckim – znajdowały się m.in. odręczne zapiski, maszynowe dokumenty, skoroszyty, które zawierają plany konstrukcyjno-techniczne różnego rodzaju maszyn" - podał IPN.