Kapituła wybrała po pięć publikacji w języku polskim i angielskim. Laureatów poznamy w połowie listopada.

W kategorii książka historyczna nominowano: Eliyana R. Adler, „Survival on the Margins: Polish Jewish Refugees in the Wartime Soviet Union"; Andrzej Chwalba, „Przegrane zwycięstwo. Wojna polsko-bolszewicka 1918–1920"; Tomasz Kurpierz, „Henryk Sławik 1894–1944. Biografia socjalisty"; Molly Pucci, „Security Empire: The Secret Police in Communist Eastern Europe"; Paweł Skibiński, „Odnowa tej ziemi. I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, czerwiec 1979". W kategorii reportaż nominowano: Ewa Czaczkowska, „Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość"; Filip Gańczak, „Jan Sehn. Tropiciel nazistów"; Dorota Karaś i Marek Sterlingow, „Walentynowicz. Anna szuka raju"; Beata Majchrowska, „Więcej niż Enigma. Historia Antoniego Pallutha"; Zbigniew Rokita, „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku".

Z kolei w kategorii nagroda dla korespondentów wojennych: Carmela S. Fonbuena, „Marawi Siege. Stories from the Front Lines"; Carlos Sardiña Galache, „The Burmese Labyrinth: A History of Rohingya Tragedy"; Christina Lamb, „Our Bodies, Their Battlefield: What War Does to Women"; Myra MacDonald, „White as the Shroud. India, Pakistan and War on the Frontiers of Kashmir"; Danielle Vella, „Dying to Live: Stories from Refugees on the Road to Freedom".