Składa się na nią zbiór dziesięciu zdjęć wykonanych ze szczytu wieży zamkowej przez fotografa i wynalazcę Konrada Brandla. Prawdopodobnie jest to jedyny komplet autorskich odbitek fotografii Brandla znajdujący się obecnie w zbiorach muzealnych i bibliotecznych. Biblioteka m.st. Warszawy posiada w swoich zbiorach siedem zdjęć z tej serii, Muzeum Narodowe w Warszawie – trzy oraz komplet wszystkich fotografii wraz z okładką w małym wizytowym formacie (ok. 6 x 7,5 cm), w Muzeum Warszawy jest jedno zdjęcie.

Na stronie muzeum (1944.pl) można obejrzeć zdjęcia wraz z ich współczesnymi odpowiednikami. Egzemplarz panoramy został przekazany MPW w darze.

Fotografie są doskonałej jakości. Możliwe jest wyszukanie na nich szczegółów, zatem stanowią materiał przydatny do badań historii Warszawy. W niektórych miejscach widać interwencje retuszera.

jak informuje Anna Kotonowicz rzeczniczka prasowa Muzeum Powstania Warszawskiego pokazana została Warszawa z początku lat 70. XIX w. Zbiór rozpoczyna fotografia wykonana w kierunku Pragi, gdzie po drugiej stronie mostu Kierbedzia można dostrzec synagogę na rogu ówczesnej ul. Petersburskiej i ul. Szerokiej (obecnie ul. Jagiellońska i ul. Kłopotowskiego). Na kolejnych zdjęciach panorama Powiśla z jego ubogą zabudową ciągnącą się aż po linię budynków na Solcu. Widać też perspektywę Krakowskiego Przedmieścia od kościoła św. Anny, poprzez nieukończoną bryłę Hotelu Europejskiego, aż po kościół św. Krzyża, łuk ul. Senatorskiej i reprezentacyjny pl. Teatralny z gmachem Teatru Wielkiego i Ratusza, pałace Branickich i Paca przy ul. Miodowej, kopuły przebudowanego na sobór kościoła pijarów przy pl. Krasińskich. Widać też gęstą zabudowę Starego i Nowego Miasta, a za nimi wały Cytadeli z kaponierą mieszczącą obecnie Muzeum Katyńskie.

Latem 1873 r. wieża zegarowa Zamku Królewskiego - przypomina Anna Kotonowicz - była w całości otoczona rusztowaniami, które wieńczył podest znajdujący się powyżej jej hełmu. Z niego 26 sierpnia 1873 r. Konrad Brandel wykonał serię dziesięciu fotografii, tworząc z nich 360 stopniową panoramę Warszawy. Prace w towarzystwie asystenta rozpoczął rano i kontynuował do wczesnych godzin popołudniowych. Powstała w ten sposób druga w historii Warszawy panorama miasta. Pierwszą wykonał Karol Beyer w 1858 r. z latarni kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Trójcy na pl. Małachowskiego.