Wspólnota miast SchUM – Moguncji, Wormacji i Spiry, położonych nad górnym Renem, uważana jest za kolebkę kultury żydowskiej w Europie. 

Tu kształtowała się w XI-XIV wieku kultura, religia i sądownictwo środkowoeuropejskiej diaspory żydowskiej. A wzniesione budowle oraz założone cmentarze stały się wzorami dla innych tego typu obiektów w gminach żydowskich w Europie.

O ten wpis na listę UNESCO Nadrenia-Palatynat zabiegała od 15 lat. Obejmuje dzielnice żydowską w Spirze, dzielnicę synagogalną w Wormacji (wraz z powojenną rekonstrukcją XII-wiecznej synagogi) oraz stare cmentarze żydowskie w Wormacji i Moguncji. Historia tych miejsc odzwierciedla życie i kulturę żydowską na przestrzeni wieków – od zgodnego współistnienia z gminami chrześcijańskimi przez prześladowania, zniszczenie i ludobójstwo, po dzisiejsze kultywowanie wiary i tradycji w gminach żydowskich

Nazwa SchUM pochodzi od pierwszych liter trzech wymienionych miast w języku hebrajskim. Kiedyś ten obszar nazywano także „Jerozolimą nad Renem”.