Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński powołał dziewięciu członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Decyzja ta została opublikowana w zarządzeniu ministra kultury z dnia 8 kwietnia. Na czteroletnią kadencję wybrał: Bogdana Bartnikowskiego, dr. hab. Grzegorza Berendta, prof. dr hab. Tomasza Gąsowskiego, prof. Edwarda Kosakowskiego, prof. dr hab. Stanisława Krajewskiego, dr Marka Lasotę, ks. dr. hab. Jana Nowaka, Krystynę Oleksy i europosłankę PiS, byłą premier Beatę Szydło.

Rada kontroluje działalność muzeum oraz sprawozdania przedstawiane przez dyrekcję. Wspomniana dziewiątka będzie sprawowała swoją kadencję w latach 2021-2025. Ze swojego grona podczas pierwszego posiedzenia wybierze ona przewodniczącego.

Z udziału w Radzie zrezygnował dzisiaj prof. Stanisław Krajewski. Oto list, który wysłał na e-mailowy adres wicepremiera Piotra Glińskiego (został on także przesłany do redakcji "Rzeczpospolitej").

„Dzisiaj dowiedziałem się (z prasy), że zostałem powołany na kolejną kadencję (2021–2025) do Rady przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Wyraziłem kiedyś na to zgodę, będąc w kontakcie z dyrekcją Muzeum. Jednak okazało się, że tym razem obok osób zajmujących się tematyką dotyczącą obozu znalazła się tam p. Beata Szydło. Rozumiem to jako upolitycznienie Rady. W takiej sytuacji nie widzę dla siebie możliwości funkcjonowania w jej ramach. Rezygnuję zatem z członkostwa w tej Radzie. List ten pozwalam sobie podać do wiadomości publicznej" – napisał prof. Krajewski.