To jego reakcja na fakt rezygnacji części członków Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, po powołaniu do niej byłej premier z PiS Beaty Szydło.

Wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński powołał dziewięciu członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz. Decyzja ta została opublikowana w zarządzeniu ministra kultury z dnia 8 kwietnia. Napisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej". Na czteroletnią kadencję wybrał : Bogdana Bartnikowskiego, dr. hab. Grzegorza Berendta, prof. dr hab. Tomasza Gąsowskiego, prof. Edwarda Kosakowskiego, prof. dr hab. Stanisława Krajewskiego, dr Marka Lasotę, ks. dr. hab. Jana Nowaka, Krystynę Oleksy i europosłankę PiS, byłą premier Beatę Szydło.

Po opublikowaniu tej decyzji z uczestnictwa w Rady zrezygnowali już trzej jego członkowie : Marek Lasota, dyrektor Muzeum AK, Krystyna Oleksy, była wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz profesor Stanisław Krajewski.

W liście do ministra kultury Piotra Glińskiego, który opublikowaliśmy w „Rzeczpospolitej" profesor Krajewski napisał m.in. „tym razem obok osób zajmujących się tematyką dotyczącą obozu znalazła się tam p. Beata Szydło". „Rozumiem to jako upolitycznienie Rady. W takiej sytuacji nie widzę dla siebie możliwości funkcjonowania w jej ramach. Rezygnuję zatem z członkostwa w tej Radzie. List ten pozwalam sobie podać do wiadomości publicznej" – napisał prof. Krajewski.

„Jesteśmy zaskoczeni i zaniepokojeni zmianami personalnymi w Radzie Muzeum Auschwitz" – napisali z kolei przedstawiciele Towarzystwa Przyjaźni Izrael Polska. Ten list także opublikowaliśmy w „Rzeczpospolitej".

„My dzieci ofiar Zagłady i przedstawiciele Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska, które działa na rzecz pokonywanie stereotypów między narodami polskim i izraelskim, jesteśmy zaskoczeni i zaniepokojeni zmianami personalnymi w Radzie Muzeum Auschwitz. Nie rozumiemy intencji zmian, według nas zmiany mają na celu wykorzystanie Muzeum Auschwitz jako arenę interesów niedozwolonych, arenę interesów osobistych i politycznych, które w żadnym wypadku nie powinno mieć miejsca". Pod listem podpisali się członkowie zarządu Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska, Henryk Zvi Kelner i Ilona Cousin.

Wicepremier Piotr Gliński w wydanym oświadczeniu „ze zdumieniem przyjął decyzję o rezygnacji kilku osób z członkostwa w Radzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau". „Mam nadzieję, że rezygnacja ta nie wynika z przyczyn politycznych i nie jest wyrazem myślenia w kategoriach niedemokratycznych i wykluczających osoby o odmiennych poglądach czy wrażliwości społecznej z aktywności publicznej na rzecz dobra wspólnego. Zwracam uwagę, że tego rodzaju nieuzasadnione, wykluczające gesty upolityczniają dyskusję wokół najważniejszego w Polsce muzeum martyrologicznego, miejsca światowego dziedzictwa" – dodał. Dalej zaś przypomniał, że powołanie członków Rady jest wyłączną prerogatywą ministra kultury, który „ma demokratyczny, konstytucyjny mandat do sprawowania swojej funkcji i – w przypadku Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau - jest jedynym organem prowadzącym tę instytucję". Przypomniał, że członkostwo w Radzie jest funkcją społeczną i dobrowolną.

„Uważam, że członkostwo Pani Premier Beaty Szydło w Radzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau stanowi dla Rady i Muzeum zaszczyt – bo osoba tego formatu politycznego, z wielką wrażliwością społeczną, ciesząca się wysokim społecznym zaufaniem (na którą w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego oddało głos 525 tys. wyborców) i - co najważniejsze - wywodząca się z Ziemi Oświęcimskiej, której rodzina od lat zamieszkuje w bezpośrednim sąsiedztwie terenu dawnego obozu, jest cennym sojusznikiem w staraniach o realizację programu Muzeum i wsparciem jego działalności. Tym bardziej, że w ostatnim czasie – także dzięki zaangażowaniu Pani Premier – państwo polskie podjęło wiele od dawna oczekiwanych decyzji dotyczących rozwoju Muzeum (m.in. adaptacja budynku „Starego Teatru" na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, nowa wystawa główna, nowa wystawa polska, budowa nowego Centrum Obsługi Odwiedzających)" – dodał wicepremier Gliński.

Zaapelował o nieupolitycznianie działań Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i „odpowiedzialne, wspólnotowe podejście do wspierania potrzebnej Polsce i światu instytucji, jaką jest Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau".

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ