W podparyskim miasteczku, gdzie od końca lat 40. wydawana była „Kultura", w sobotę odbyły się uroczystości związane z kolejną rocznicą śmierci Jerzego Giedroycia – nazywanego Księciem lub po prostu Redaktorem. Z tego powodu Dom „Kultury" odwiedzili dyplomaci, francuscy samorządowcy, Polacy mieszkający we Francji.

Była zatem okazja, aby przypomnieć, że Instytut Literacki kontynuuje działania zapoczątkowane przez Giedroycia i bliskich mu pisarzy.

Wojciech Sikora, prezes Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura, przypomina, że „orężem w toczonej przez ponad pół wieku przez Redaktora walce o Polskę było słowo: miesięcznik »Kultura« (637 numerów), kwartalnik »Zeszyty Historyczne« (171 numerów) i książki (ponad 400 tytułów)". – W sporach i dyskusjach toczących się na tych łamach wyłaniał się obraz przyszłej Polski – przypominał.

W serii „Archiwum Kultury" wydawanej wraz z Instytutem Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską i wydawnictwem „Więź" ukazały się dwie korespondencje Giedroycia: z Józefem Wittlinem i z Jerzym Jedlickim. Z kolei w serii „W kręgu paryskiej Kultury" wydawanej z Instytutem Książki ukazała się publikacja Henryka Józewskiego „Zamiast pamiętnika".

Kontynuowany jest też projekt digitalizacji archiwów Instytutu realizowany przez Bibliotekę Narodową (finansowany przez MKiDN). Celem jest sporządzenie cyfrowych kopii dokumentów i fotografii zebranych w archiwum oraz włączenie ich do systemu katalogowania Biblioteki Narodowej. Łącznie przygotowano do digitalizacji ponad 355 tys. kart pochodzących z serii „Teki redakcyjne" oraz „Korespondencja redakcji". Jednocześnie kontynuowane były prace nad zbiorem prasy solidarnościowej i drugoobiegowej (samizdaty). Działa też portal kulturaparyska.com, który stanowi kompendium wiedzy na temat Instytutu i kręgu ludzi skupionych wokół Giedroycia.