Ponad 30 teatrów z całej Polski odpowiedziało na apel Gołdy Tencer o wspólne upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, przesyłając Teatrowi Żydowskiemu nagrane przez swoich aktorów interpretacje poezji o Zagładzie, w tym wiersze z tomu „Dzieci getta” Stefanii Ney (Stefanii Grodzieńskiej).

Nagrane utwory zostały zamieszczone w rocznicę powstania na profilach mediów społecznościowych teatrów biorących udział w projekcie, a Teatr Żydowski będzie emitował zmontowane materiały wszystkich teatrów od 19 kwietnia przez cały tydzień.

19 kwietnia 1943 roku to jedna z najważniejszych dat we współczesnej historii Polski. Tego dnia garstka bojowników z żydowskiego getta wystąpiła przeciwko nazistowskiej machinie, dopominając się o własną godność, bo tylko o to mogło wówczas w tej nierównej walce chodzić.

- Wciąż jeszcze żyją nieliczni żydowscy kombatanci. Tamtym bojownikom, kombatantom i ofiarom Zagłady należy się nasz największy szacunek i nasza czułość. Ta czułość, o której mówiła w noblowskim przemówieniu Olga Tokarczuk. W tym roku postanowiłam zrealizować myśl, jaka jest we mnie od dawna. Uczcijmy wspólnie pamięć o zgładzonym narodzie. Bądźmy razem

19 kwietnia – mówi Gołda Tencer, dyrektorka Teatru Żydowskiego im. Ester Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie, inicjatorka akcji.