Teraz każde dziecko może poznać historię tego miejsca i dowiedzieć się, kim byli jego fundatorzy. Wystarczy, że odwiedzi w niedzielę Dom Spotkań z Historią i weźmie udział w organizowanych tu warsztatach.

– Z kartonów, pudełek, papieru i modeliny dzieci stworzą przestrzenne repliki zabytkowych budynków, modele ławek, figurki postaci – zachęca Anna Ziarkowska, kierowniczka działu edukacji DSH. – A wszystko na wzór starych fotografii, rysunków i szkiców zgromadzonych na wystawie „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku”.

Mali badacze przeszłości, bawiąc się, odtworzą klimat przedwojennej Warszawy i dowiedzą się, jak znaczny wkład w rozwój miasta wniosły na przestrzeni wieków osiadłe tu rody niemieckie. Odkryją przy okazji, jak różnorodnym kulturowo było i jest miejscem.

– I sprawdzą, jakie wrażenie robi na cudzoziemcach – zdradza organizatorka. – Opowie o tym Sofii Koscholke przybyła z Niemiec zaledwie przed kilkoma miesiącami.

[i]Kamienice – jak dawniej mieszkano, Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, wstęp wolny, rezerwacje: edu@dsh.waw.pl, niedziela (14.02), godz. 13.30[/i]