Nagradzano nim też dowódców alianckich. Odznakę orderu stanowiła gwiazda z platyny. Jej ramiona wysadzane były rubinami. Pomiędzy ramionami gwiazdy było 170 diamentów o wadze 16 karatów. Nadano 17 Orderów Zwycięstwa, w większości marszałkom ZSRR. m.in. Żukowowi (pierwszy nagrodzony), Koniewowi i Rokossowskiemu (obaj za oswobodzenie Polski). Order otrzymał oczywiście Stalin jako głównodowodzący. Spośród aliantów zachodnich orderem uhonorowano marsz. Montgomery’ego i gen. Eisenhowera. Order otrzymali także gen. Michał Rola-Żymierski jako naczelny dowódca WP, Józef Broz Tito oraz król Rumunii Michał I.