Cytadela przewidziana była jako lokalizacja dla Muzeum Wojska Polskiego już od wielu lat. Niemniej dopiero decyzje podjęte przez ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego w październiku 2006 roku określiły, że to właśnie ten ponad 30-hektarowy kompleks będzie nową siedzibą Muzeum Wojska Polskiego.

W końcu 2008 r. w Biuletynie Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o rozpisaniu konkursu na koncepcję architektoniczną, którą w 2009 r. rozstrzygnięto na korzyść firmy WXCA z Warszawy. W wyniku konkursu rozpoczęły się negocjacje ze zwycięskim zespołem na szczegółowe opracowanie oraz przygotowanie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę. Przy zachowaniu dotychczasowych harmonogramów pozwolenie to powinno być uzyskane wiosną 2011 r., co z kolei umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych i zakończenie ich w latach 2013 – 2014. Ogólny koszt inwestycji wynosi około 470 mln złotych. W planie inwestycji budowlanych resortu obrony do 2018 r. przewidziano środki na zrealizowanie inwestycji, jakkolwiek czynione są starania o pozyskanie dodatkowych środków, m.in. ze źródeł Unii Europejskiej. Inwestycja realizowana na części terenu Cytadeli o powierzchni ponad 8 hektarów pozwoli na wykorzystanie 53 tys. metrów kwadratowych powierzchni ekspozycyjnej oraz zagospodarowanie pleneru wokół budowli. Kładka nad murem Cytadeli oraz pasy wyłączenia i włączenia ruchu oraz budowa nowej bramy pod istniejącym murem pozwolą na sprawne skomunikowanie z ruchem pieszym i kołowym.

Jeśli się zważy, że na Cytadeli znajdzie się główna siedziba Muzeum Wojska Polskiego, że obok znajduje się Muzeum X Pawilonu i Brama Straceń, wreszcie, że w obrębie murów znajdzie się także Muzeum Katyńskie – to okaże się, że cała Cytadela licząca ponad 30 hektarów zamieni się w park historyczny, unikalny nie tylko w skali kraju, ale i w wymiarze ogólnoeuropejskim. W takiej też perspektywie oceniać należy przedsięwzięcie, z jakim się zmagamy. Oznacza ono otwarcie kompleksu obronnego dla szerokiej publiczności, dzięki czemu Warszawa zyska kolejną ofertę kulturową, a nowa polityka historyczna – kolejnego sojusznika.

Liczymy, że pomimo trudności budżetowych inwestycja tak ważna dla nas wszystkich zostanie skutecznie i szybko zrealizowana.

[i]Na zdjęciach teren inwestycji nowego Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej. W centrum widoczne budynki z charakterystyczną rdzawą elewacją oraz fragment ekspozycji plenerowej poniżej. Od strony ulicy Dymińskiej widoczna kładka nad murem Cytadeli dla ruchu pieszego[/i]