Są to listy rodziny Andrzeja i Benedykta Czumów, działaczy antykomunistycznych, skazanych w czerwcu 1970 roku na siedem i sześć lat więzienia, których adresatem był kardynał Karol Wojtyła oraz korespondencja metropolity krakowskiego z ówczesnym sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski bp. Bronisławem Dąbrowskim - pisze o tym ks. Robert Nęcek, rzecznik krakowskiej kurii na blogu na www.areopag21.pl

Jego zdaniem, z wymiany listów między kard. Wojtyłą a bp. Dąbrowskim wynika, że to kard. Wojtyła był autorem ostatecznej wersji listu do Rady Państwa w sprawie ułaskawienia braci Czumów. List ten datowany 24 stycznia 1973 roku podpisali kard. Karol Wojtyła i prymas Stefan Wyszyński.

Niestety, Rada Państwa nie skorzystała z możliwości ułaskawienia Czumów. Zdaniem ks. Nęcka odnalezione dokumenty to jeszcze jeden dowód na to, że wrażliwość kard. Wojtyły na ludzką godność,  prawa człowieka wyrażała się w konkretnych działaniach.