Wstawek fabularyzowanych jest jednak zdecydowanie zbyt mało, by zainteresować młodego widza, do którego ten obraz jest adresowany.

Oni szli szarymi szeregami, dokument fabularyzowany, Polska 2010, reż. Mariusz Malec, 84 min