Plebiscyt organizowany jest przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 2 marca.

Plebiscyt mający na celu uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych, jest organizowany już po raz szósty. Z roku na rok wzrasta liczba zgłaszanych projektów. W poprzednich latach zwyciężyły takie przedsięwzięcia jak: projekt edukacyjny towarzyszący musicalowi „Korczak", którego organizatorem była Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki czy otwarcie nowoczesnej ekspozycji „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa" w podziemiach Rynku Głównego w Krakowie.

- Wyjątkowość Plebiscytu na „Wydarzenie Historyczne Roku" polega na jego różnorodności. Do konkursu zgłaszać można przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą historią – począwszy od wystaw i odkryć archeologicznych, a kończąc na działaniach edukacyjnych, książkach i grach historycznych. Swoje projekty przesyłają nam zarówno znane w Polsce i na świecie instytucje tj. muzea i galerie, jak i lokalne organizacje i stowarzyszenia – nieznane dotychczas szerszej publiczności – mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

Plebiscyt składa sie z dwóch etapów. W I etapie do 2 marca osoby prywatne i instytucje mogą zaproponować maksymalnie dwa przedsięwzięcia.

Zgłoszenia, w formie formularza znajdującego się na stronach organizatorów, należy kierować na adres: whr2013@historia.org.pl. Trzeba do nich dołączyć informacje na temat wydarzenia wraz z jego opisem oraz materiałami multimedialnymi.

Po zakończeniu I etapu, do 7 marca, jury w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów oraz ludzie nauki i kultury, wybierze 10-12 najlepszych ich zdaniem wydarzeń. Zwycięzcę wyłonią internauci w drodze głosowania do 31 marca.

Podczas uroczystego zakończenia plebiscytu zostanie wręczona nagroda główna w formie statuetki autorstwa rzeźbiarza Macieja Zychowicza oraz wyróżnienia dla pozostałych finalistów.