W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy na ten cel 2 mln zł, a od początku istnienia programu rozdysponowanych zostało ok. 10,5 mln zł.

"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski. Wspiera inicjatywy angażujące społeczności do działań poświęconych pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Służy przywracaniu pamięci historycznej i budowaniu tożsamości opartej o znajomość własnej tradycji. Program – realizowany od 2006, a przez Muzeum Historii Polski od 2009 roku.

Zakłada ukazanie historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący. Muzeum Historii Polski zachęca wszystkie stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski do zapoznania się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu i zgłaszania swoich projektów. W ramach Programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 50 tys. zł. Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem:  formularz.patriotyzmjutra.pl. Zgłoszenia należy wysyłać do 2 lutego 2015 r.

W ubiegłorocznej edycji Programu zostało dofinansowanych ponad 100 projektów. Wachlarz zagadnień, który zaprezentowano był bardzo szeroki. Projekty poświęcono różnorodnym dziedzinom historii: historii politycznej, dziedzictwu nauki i techniki, a także historii społecznej, historii życia codziennego. Wiele projektów związanych było z upamiętnieniem wydarzeń, których rocznice obchodziliśmy w roku ubiegłym (100. rocznica wybuchu Wielkiej Wojny i 75. rocznica wybuchu II wojny światowej, 25. rocznica wyborów czerwcowych, Rok Jana Karskiego). Zdecydowana większość wybranych projektów związana była jednak z prezentacją historii lokalnej i lokalnego dziedzictwa.

Wśród wybranych pomysłów odnaleźć można projekty oparte na organizacji warsztatów, gier miejskich, spacerów, happeningów, spektakli, kampanii społecznych, konkursów. Nagrodzono także projekty realizowane w ramach tzw. archiwistyki społecznej i historii mówionej oraz liczne projekty wystawiennicze i wydawnicze, zarówno tradycyjne, jak i te realizowane w ramach projektów internetowych wirtualnych wystaw i multimedialnych pakietów edukacyjnych.